Fem förslag för att rädda godstågen

Report this content

Godstågsföretagen blöder och branschen har svårt med både lönsamhet och leveranssäkerhet. Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, skriver i Dagens industri idag om fem förslag för att öka tågens konkurrenskraft så att mer gods kan gå på järnväg och utsläppen från transportsektorn minska.

- Godstransportpolitiken har varit extremt eftersatt av ett antal regeringar. Nu har sittande regering en unik möjlighet att lägga fram en samlad strategi med skarpa styrmedel som gör att politiken kan gå från ord till handling, säger Svante Axelsson.

Med ett eftersatt underhåll av järnvägen som drabbat leveranssäkerheten, hård priskonkurrens från lastbilar på vissa sträckor, och ökade banavgifter är läget akut för många tågoperatörer. Både regeringen och oppositionen vill nu satsa på järnvägsunderhåll men frågan är om operatörerna överlever tills det ger resultat.

För att transportsektorn ska leva upp till riksdagens klimatmål måste de olika transportslagen utnyttjas på ett mer optimalt sätt och mängden gods som går på järnväg öka.

Efter dialog med ett flertal aktörer har Fossilfritt Sverige kommit fram till fem åtgärder som bör ingå när regeringen tar fram en ny godsstrategi till våren:

1. Sverige bör i likhet med flera andra EU-länder införa ett miljökompensationsstöd för godstransporter på järnväg.

2. Staten bör ta det ekonomiska ansvaret för investeringen i det nya obligatoriska signalsystemet, ERTMS.

3. Maxlängden för godstågen måste höjas, först till 750 m och sedan till 1 km.

4. För att öka kapaciteten och fyllnadsgraden i tågen behöver även den tillåtna gränsen för axellast höjas till 25 ton.

5.Regeringen bör införa ett omlastningsstöd så att lastbilarnas godstrailers kan flyttas över till järnvägsvagnar för att sedan kopplas samman med lastbilar igen vid önskad slutstation.

- Svenska staten har ambitiösa klimatmål på transportområdet men ändå är Sverige det land i Europa som kör de kortaste godstågen. Redan idag finns det möjlighet att växla upp det svenska transportarbetet på järnväg med 25 procent, säger Svante Axelsson.

Kontakta:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige,
070-310 57 97 peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har nästan 300 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.​

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Svenska staten har ambitiösa klimatmål på transportområdet men ändå är Sverige det land i Europa som kör de kortaste godstågen. Redan idag finns det möjlighet att växla upp det svenska transportarbetet på järnväg med 25 procent.
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige