Inför bonus för miljölastbilar

Report this content

Det behövs en ny transportpolitik för att påskynda utvecklingen mot fossilfria lastbilstransporter. Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, skriver i Dagens Industri idag om fyra förslag för att minska utsläppen av växthusgaser och premiera utvecklingen av ny exportvänlig lastbilsteknik.

 

-  Även om mer gods behöver gå på järnväg och på sjön kommer lastbilstrafiken fortsatt att vara det dominerande transportslaget. Därför måste lastbilen snabbt bli fossilfri och kraftfullt minska utsläppen av hälsovådliga utsläpp, säger Svante Axelsson.

Utsläppen av koldioxid har minskat med 25 procent från lastbilstransporterna i Sverige sedan 1990 trots att antalet körda kilometer ökat. Det beror i huvudsak på en snabb ökning av biodiesel istället för fossildiesel. Ändå står lastbilstransporterna för 7 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. För att minska utsläppen och även gynna utvecklingen av exportvänlig teknik levererar Fossilfritt Sverige fyra förslag till riksdag och regering för en ny transportpolitik:

1. Inför en lastbilsbonus genom att öka avdragsrätten för nya lastbilsmodeller som på ett betydande sätt minskar utsläppen av både koldioxid och hälsovådliga utsläpp.

2. Koppla samman de vägsträckor där 74-tonslastbilar är godkända med de järnvägsstationer där omlastning till och från järnväg kan ske.

3. Ersätt lastbilarnas fordonsskatt med en ny och kraftigt differentierad ekoskatt per kilometer. Differentieringen bygger på EU:s nya eurovinjettförslag och gäller både fordonets klimatprestanda och var det kör. Skogs- och grusvägar kan till exempel undantas och skatten kan göras lägre norr om Gävle.

4. Utveckla antalet elvägar där järnvägen inte konkurreras ut som till exempel mellan stora terminaler, hamnar och industrier.

Tillsammans med de förslag som Fossilfritt Sverige presenterat för sjöfart och järnväg kan dessa utgöra grunden för den nya godsstrategi som regeringen väntas ta fram under våren.

Läs mer om alla förslagen: http://fossilfritt-sverige.se/pa-gang/forslag-till-ny-godstransportpolitik/
Debattartikel Dagens Industri: Lastbilsbranschen behöver nya incitament för fossilfritt

 

Kontakta:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige,
070-310 57 97 peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har nästan 300 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.​

Taggar: