Nationell utmaning om klimatväxlingsprogram

Report this content

Fossilfritt Sverige utmanar Sveriges företag, organisationer, kommuner och landsting att inrätta klimatväxlingsprogram för resor före år 2020. Utmaningen presenterades idag av den nationella samordnaren, Svante Axelsson, vid en företagsträff i Östersund.

- Klimatväxlingsprogram kan ge en dubbelvinst för organisationens miljöarbete. En frivillig koldioxidavgift på det egna resandet frigör pengar som bland annat kan investeras i miljöteknik, säger Svante Axelsson.

Med ett klimatväxlingsprogram kan en kommun, ett företag eller annan organisation lägga en intern avgift på resor som medför stora utsläpp av växthusgaser. Pengarna som tas in på detta sätt kan sedan användas för att stimulera ett fossilfritt resande eller andra klimatrelaterade projekt.

Den här typen av program finns redan i framför allt flera kommuner. Bland annat har Helsingborgs stad belagt de anställdas flygresor med en avgift motsvarande 50 procent av biljettpriset, pengar som sedan används för att de istället ska kunna  göra gratis tjänsteresor med kollektivtrafik och tåg.

Utmaningen lanseras i Östersund inför konferensen ”Fossilfritt Jämtland” som arrangeras den 20 september. Nyligen har Region Jämtland/Härjedalen inrättat ett klimatväxlingsprogram och kommunstyrelsen i Östersunds kommun tog beslut om ett eget i början på maj och förhoppningen är att flera regionala aktörer ska göra samma sak.

- Klimatväxling sätter en frivillig koldioxidavgift på till exempel flyget vilket kan skapa den efterfrågan på järnvägstransporter som gör att kravet på nattåg mellan Östersund och Stockholm under hela året blir en självklarhet, säger Svante Axelsson.

Kontakta:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige,
070-310 57 97 peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 250 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.

www.fossilfrittsverige.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar