Ny sjöfartspolitik för minskade utsläpp

Report this content

För att vi ska uppnå riksdagens klimatmål måste transportsystemet utnyttjas på ett mer optimalt sätt. Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, skriver i Dagens industri idag om fyra förslag som skulle förbättra förutsättningarna för svensk sjöfart och samtidigt stimulera branschens att minska sina utsläpp.

- Utmaningen i att utveckla den gröna kustsjöfarten handlar inte i första hand om att konkurrera med andra transportslag som lastbil och godståg utan att öka samverkan mellan dem, säger Svante Axelsson.

Sjöfarten är det mest energieffektiva transportslaget och kan på sikt bli det mest miljövänliga alternativet. Många fartyg är redan på väg att byta från diesel till gas och nästa steg är att bara köra på biogas, förnybar metanol och el. Sjöfarten är dock i dagsläget en underutnyttjad transportform och tar inga nya marknadsandelar jämfört med lastbilstransporterna.

Regeringen kommer i vår att ta fram en ny godsstrategi och inför det har Fossilfritt Sverige fört en dialog med Svensk Sjöfart, Sjöfartsverket och några av de cirka 300 företag och organisationer som ingår i Fossilfritt Sverige. Resultatet är fyra konstruktiva förslag till riksdag, regering och kommuner för att förbättra villkoren för sjöfarten så att den samtidigt kan öka sin konkurrenskraft och minska sina utsläpp.

1.Inför ett miljökompensationsstöd för sjöfarten per tonkilometer likt det som föreslås för järnvägen.

2.Inför ett omlastningsstöd så att kostnadströskeln mellan lastbilstransporterna, järnvägen och sjöfarten minskar.

3.Förenkla differentieringen av farledsavgifterna så att fartyg som har bra rening av kväveoxider och lägre utsläpp av koldioxid premieras.

4.Inför en kraftigare mängdrabatt på farledsavgiften och hamnavgifterna för de fartyg som anlöper många hamnar på sin rutt.

- Sjöfarten har goda möjligheter att växa snabbt eftersom det i princip inte behövs en ny infrastruktur. Vattnet ligger redan där och Sverige har en lång kust samtidigt som de inre vattenvägarna kan utnyttjas mer, säger Svante Axelsson.

Kontakta:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige,
070-310 57 97 peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har nästan 300 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.​

Taggar:

Prenumerera

Media

Media