Sverige behöver en ny godsstrategi

Report this content

I en debattartikel i Dagens Industri idag lämnar företrädare för sjöfarts-, järnvägs- och lastbilstransporterna tillsammans med den nationella samordnaren för Fossilfritt Sverige gemensamma förslag på ny politik för att effektivisera godstransporterna.

- Godstransportpolitiken har länge varit eftersatt och det är viktigt att vi nu får en  sammanhållen och konsekvent politisk strategi som gynnar samverkan mellan trafikslagen, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Regeringen kommer att lägga fram en ny godsstrategi i maj. Artikeln är undertecknad av Svante Axelsson, Mattias Dahl, VD Transportföretagen, Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart, Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag och Björn Westerberg, VD Tågoperatörerna, och lämnar konkreta förslag för att optimera transportsystemet och samtidigt styra mot minskade utsläpp av växthusgaser.

Förslagen som presenteras:

- Stöd för omlastning mellan trafikslagen.
- Lastbilar på 74 ton bör tillåtas på fler sträckor för att möjliggöra omlastning. Även möjligheten till längre lastbilar bör utredas.
- Inför en lastbilsbonus med ökad avdragsrätt på ”miljölastbilar”.
- Ersätt lastbilarnas fordonsskatt med en kraftigt differentierad ekoskatt med upptill 75% lägre skatt på klimatsmarta lastbilar, lägre skatter på vissa vägtyper och i vissa regioner.

- ”Mängdrabatt” på hamn- och farledsavgifterna för att göra det lönsamt för fartyg att anlöpa fler hamnar för att fylla på lasten.
- En differentiering av farledsavgifterna för sjöfarten så att fartyg som går över till flytande gas, metanol eller eldrift premieras.
- Gör sjöfartens planerade ekobonussystem så brett och inkluderande som möjligt.

- Inför 1 km långa godståg och tillåt ett ökat axeltryck på upp till 25 ton.
- Staten bör delfinansiera järnvägens nya signalsystem ERTMS.
- Ge järnvägen miljökompensation per tonkilometer.

Undertecknarna anser att en större samverkan mellan trafikslagen gynnar hela det svenska näringslivet som är beroende av kostnadseffektiva och hållbara transporter.

​Debattartikel DI:Lägg om beskattning och avgift för att gynna klimatsmarta transporter

Kontakta:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige,
070-310 57 97 peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 300 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.​

Taggar:

Prenumerera