Mittuniversitetet får del i ny elittränarutbildning

Svenska Skidförbundet satsar på en helt ny elittränarutbildning och Mittuniversitetet blir basen för de teoretiska delarna av utbildningen. Den nya elittränarutbildningen, som omfattar alla skidgrenar, startar under 2018. Totalt kommer 25-30 nya elittränare att utbildas. 

– Det är en viktig satsning som görs med målet att skapa framtidens tränare. Tränarrollen förändras hela tiden och kraven på en gedigen utbildning ökar i takt med att kunskapsbasen växer och tränarnas förmåga att omsätta kvalificerad kunskap till daglig verksamhet blir helt avgörande, säger Marko Laaksonen, docent och ansvarig för Mittuniversitetets del i elittränarutbildningen.

Utbildningen riktar sig till tränare som redan nu verkar på professionell nivå och som är motiverade att under många år framöver jobba som tränare inom svensk skidåkning. Förutom teoretiska kunskaper kommer den ge tränarna stor och viktig erfarenhet inom respektive idrott.

Elittränarutbildningen kommer att omfatta allt ifrån grundläggande anatomi och fysiologi till mer tillämpad testmetodik, träningslära, ledarskap och idrottspsykologi. Utbildningen sker över två år med fysiska träffar i Östersund.

På Mittuniversitetet har vi bedrivit forsknings- och utvecklingsarbete riktat mot idrott, särskilt vinteridrott, i många år och sedan årsskiftet är vi dessutom Riksidrottsuniversitet. I och med den nya elittränarutbildningen förstärks våra möjligheter att fortsätta bidra till att utveckla svensk skidåkning, säger Kerry McGawley, koordinator för idrottsrelaterade verksamheter på Mittuniversitetet.

Deltagarna i elittränarutbildningen bekostar endast resor, boende och arbetstid själva, övriga delar är kostnadsfria. Preliminärt kommer det finnas 25–30 platser på utbildningen. Satsningen är en viktig del i Svenska Skidförbundets arbete för ökad jämställdhet bland elittränare och därför kommer kvinnliga sökanden prioriteras i den mån det är möjligt.

– Vi riktar oss till tränare som är intresserade av att ta såväl sitt ledarskap som sitt tränarskap in i framtiden. Vi vill ge dem en god kombination av erfarenhet och evidensbaserad kunskap. Vår förhoppning är att ge en ny generation tränare möjlighet att kombinera datadrivna beslut med fingertoppskänsla för att ytterligare stärka svensk skidåknings konkurrenskraft säger Tommy Eliasson Winter, Svenska Skidförbundet.

För mer information kontakta:
Marko Laaksonen, docent Mittuniversitetet, 010-142 83 84
Kerry McGawley, koordinator idrottsrelaterade verksamheter Mittuniversitetet, 070-399 98 74
Olle Danielsson, nationell chef Svenska Skidförbundet, 070-558 33 69
Karin Ersson, utbildningschef Svenska Skidförbundet, 070-370 06 19

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera