Delårsrapport 1 oktober 2020 – 30 september 2021 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Report this content

Sammanfattning 1 april 2021 – 30 september 2021

 • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,9 (0,5) MSEK
 • Moderbolagets resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,0 (-1,0) MSEK
 • Koncernens omsättning uppgick till 48,2 (51,5) MSEK
 • Moderbolagets omsättning uppgick till 1,1 (1,1) MSEK

Sammanfattning 1 oktober 2020 – 30 september 2021

 • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,8 (2,6) MSEK
 • Moderbolagets resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,3 (-0,9) MSEK
 • Koncernens omsättning uppgick till 100,0 (108,0) MSEK
 • Moderbolagets omsättning uppgick till 2,2 (2,2) MSEK
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 2,6 (0,4) MSEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Ny VD
 • Information om stora kursrörelser
 • Avser att avnotera bolagets aktie
 • Sålt verksamhet i Jönköping
 • Förvärvat kvarvarande minoritet ME Finans

För fullständig delårsrapport 1 oktober 2020 – 30 september 2021 v.v. se Modern Ekonomis hemsida på följande länk:
https://www.modernekonomi.se/a.174/investerare/finansiella-rapporter

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Jens-Oskar Göransson
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 70-332 84 31
Mail:
jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober klockan 13:30 CEST.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se

Prenumerera

Dokument & länkar