Dela

Om oss

Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade tjänster genom bl a tillgång till en gemensam teknisk plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt finansieringshjälp. Koncernen startade år 2006 och är idag rikstäckande med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. www.modernekonomi.se | info@modernekonomi.se

Citat

Det ska bli väldigt roligt att få vara en del av styrelsen för SRF konsulterna. En fråga jag brinner för är att öka status och yrkesstoltheten för våra medlemmar
Frans Blom, VD Modern Ekonomi
Vi gör sammanslagningen av kontoren i Småland för att kraftsamla resurserna fysiskt och därmed skapa bästa möjliga service till våra kunder. I Jönköping har vi tillgång till bredare kompetens och vår uppfattning är att kunderna kommer att gynnas av sammanslagningen
Frans Blom, VD Modern Ekonomi
Vi drivs hela tiden av att hjälpa privatpersoner och företag med den bästa servicen. Genom vårt samarbete med Hemverket får deras kunder de allra bästa förutsättningarna för att lyckas med sina deklarationer från försäljning av bostad.
Frans Blom
Tjänsten Modern Frilans innebär att Modern Ekonomi kan underlätta företagandet för entreprenörer utan eget bolag men bör även ses som en god möjlighet att attrahera nya kunder till Modern Ekonomi. Blir entreprenörens verksamhet större kan vi därefter hjälpa till med uppstart av aktiebolag samt redovisnings- och konsultationstjänster
Frans Blom, VD Modern Ekonomi
I inledningsskedet ska vi anställa två redovisningskonsulter i Umeå, samt att vår personal från Örnsköldsvik kommer finnas på plats och hjälpa till, men på sikt hoppas vi bli många fler
Marica Apelquist, ansvarig för satsningen
- Det är mycket positivt att vår verksamhet utvecklas snabbt till flera nya orter, vilket går helt i linje med vårt beslut om en nysatsning på vårt franchisekoncept
Frans Blom, VD Modern Ekonomi.
Att nu få full tillgång till den erfarenhet av franchiseverksamhet som Saga Services utvecklat kommer innebära stora fördelar för oss och vårt fortsatta mål om tillväxt och expansion
Frans Blom, VD Modern Ekonomi
Genom Saga Services delägarskap ökar vi möjligheterna att vidareutveckla vår verksamhet mot en internationell marknad samtidigt som vi får in stor kunskap och insikt av hur man bygger framgångsrika franchisestrukturer
Frans Blom, VD Modern Ekonomi
Vi ser fram emot att erbjuda våra kunder som ska etablera sig i Sverige en pålitlig partner. Tillsammans kommer vi att utveckla våra tjänster så att vi kan ge våra kunder ännu bättre service. Vi har stora förväntningar på samarbetet med Modern Ekonomi
Simon Dahl, VD Saga Services A/S
I och med införandet av Modern Bolagsservice stärker vi vårt tjänsteutbud och bilden av Modern Ekonomi som komplett ekonomipartner. En avdelning som bistår våra kunder i bolagsärenden, tillhandahåller lagerbolag och snabbavveckling känns som en naturlig utveckling som dessutom har god potential att öka Modern Ekonomis lönsamhet
Frans Blom, VD Modern Ekonomi
Ett av Modern Ekonomis löften till våra kunder är att tillvarata möjligheterna i kundernas verksamheter genom analyser och konsultationer. Denna nylanserade utbildning bidrar till kundnyttan genom att arbeta tillsammans med våra kunder och ge lönsamma konsultationer. Utöver detta är utbildningen en möjlighet för våra medarbetare att ta nästa steg i sin karriär.
Frans Blom, VD för Modern Ekonomi.
Nu kan vi erbjuda våra kunder och deras personal en enkel, snabb och säker redovisning av alla utlägg, traktamenten och milersättningar. Tillsammans med Companyexpense hjälper vi våra kunder med att digitalisera samtidigt som de blir mer mobila
Frans Blom, VD Modern Ekonomi
Samarbetet med Modern Ekonomi är ett perfekt exempel på hur vår mobila plattform kommer till nytta och underlättar vardagen för företag och deras anställda.
Per Einarsson ,VD Companyexpense Svenska AB
Vi drivs hela tiden av att utveckla vårt kundsamarbete och ligga i framkant för att erbjuda våra kunder den allra bästa service de kan få. Genom samarbetet med Saga Services AS får våra kunder som etablerar sig på den norska marknaden de allra bästa förutsättningarna för att lyckas med sina affärer i Norge. Samtidigt får kunder hos Saga Services AS som vill etablera sig på den svenska marknaden bästa tänkbara hjälp i Sverige
Frans Blom
Vi ser till att Sveriges bästa entreprenörer kan nå oss vart de än befinner sig. Jönköping är en nyckelort för småländska entreprenörer och vi vet alla vilka krav smålänningar ställer
Frans Blom, VD Modern Ekonomi
Frans Blom, VD Modern Ekonomi
Vi ser fram emot många lika framgångsrika år och kommer fortsätta att fokusera på att våra kunder är nöjda med vår kompetens och servicekänsla
Mitt bidrag är ett genuint engagemang, blandat med innovation, positivism och tydligt affärsfokus. Jag har även erfarenhet av medarbetarägda ingenjörsbolag och ägarstyrda familjeföretag. Min mångåriga bakgrund i koncern- och företagsledningar har gett mig värdefull kunskap och vana att hantera strategiska utmaningar. Jag är en person som drivs av nyfikenhet, glädje och passion för nya utmaningar.
Ann-Christine Hvittfeldt
Modern Ekonomi har genomgått stora förändringar de senaste åren, då bland annat bolagets aktier har noterats på First North, OMX Stockholm. Bolaget har haft en mycket positiv expansion under de senaste åren och jag ser verkligen fram emot att arbeta med våra framtida strategiska utmaningar tillsammans med vår nya styrelseledamot. Ann-Christine kommer med sin breda och mångåriga erfarenhet att bidra med kunskap och kompetens för fortsatta framgångar i bolaget.
Mats Olsson
Vi är glada att äntligen kunna erbjuda våra kunder en inkassotjänst. Vi har sett ett ökat behov av den här typen av tjänster så det var ett naturligt val att lansera ME Inkasso. Småföretagare drar sig många gånger för att driva in skulder själva. Vår tjänst kommer här att vara till stor nytta.
Frans Blom, VD
Vi är mycket glada över det här förvärvet, som innebär ytterligare ett steg mot vår målsättning att bli en rikstäckande leverantör av ekonomitjänster. För vår del medför affären såväl utökning med nya potentiella kundkontakter som en personalökning med många kompetenta medarbetare.
Frans Blom, VD Modern Ekonomi
Vi ser fram emot ett givande samarbete med Modern Ekonomi och att Ludvika med omnejd nu får en stark aktör inom redovisningsområdet.
Birgitta Thorberg, VD Hugos Revision
Vi gläds åt det goda resultatet och relaterar detta delvis till vår börsintroduktion, som skedde för drygt ett år sedan
Frans Blom, VD Modern Ekonomi
Frans Blom, VD Modern Ekonomi
Fusionen kommer att underlätta våra juridiska och ekonomiska processer, vilket gör oss till ett mer effektivt företag. Vi ser fram emot en fortsatt god affärsrelation med alla våra kunder. Som kund till Modern Ekonomi kommer du även fortsättningsvis ha samma kontaktperson och tillhöra samma kontor som tidigare. Fakturorna till dig som kund kommer i fortsättningen att vara utställda av Modern Ekonomi Sverige AB
Vi är mycket glada att Joakim valt att anta rollen som kontorschef för Modern Ekonomis kontor i Hallstahammar och Västerås. Joakim har gedigen erfarenhet inom redovisningsbranschen, och har tidigare haft motsvarande roller i andra redovisningsbyråer. Jag är övertygad om att Joakim starkt kommer bidra till Modern Ekonomis framtida utveckling
Frans Blom, VD
Det är med stor stolthet och ödmjukhet jag tar över ansvaret för Modern Ekonomis kontor i Hallstahammar och Västerås. Verksamheten i Hallstahammar präglas av en stolt tradition av lokal förankring, hög servicekänsla och proffsighet där kunden och medarbetarna sätts i centrum. Det känns mycket inspirerande att få leda och utveckla kontoren i Hallstahammar och Västerås med bibehållna grundvärderingar, medarbetare, kundnytta och en modernare ekonomi i fokus
Joakim Jurstrand
Fusionen av dotterbolagen innebär att, samtidigt som vi behåller våra fina tjänster och produkter, fokuseras alla våra resurser på en organisation. Vi blir effektivare både på marknaden och i de interna processerna, vilket är positivt för vår verksamhet samt våra medarbetare, kunder och aktieägare
Frans Blom
Med Merlina på plats har vi fått en person som starkt kan bidra till att utveckla Modern Ekonomis kontor i Skövde. Merlina har omfattande ledarerfarenheter och stor kunskap inom redovisningsområdet. Vi är mycket glada över att välkomna henne till Modern Ekonomi
Frans Blom
Jag är stolt över möjligheten att få verka, driva och vara en del av Modern Ekonomis professionella team. Att få fortsätta bygga Modern Ekonomis varumärke och företagskultur där kunderna och medarbetarna står i centrum – med fokus på innovation, kompetensutveckling, hjälpsamhet och trygg vardag för våra kunder och medarbetare
Merlina Poljak Käll
De ökade kostnaderna är av ytterst tillfällig karaktär och när de nu väl är tagna ser vi framåt mot en stabil och planenlig utveckling av såväl befintlig som kommande verksamhet. Vi har sedan länge konstaterat en ökad efterfrågan på våra tjänster inom administration, lön och ekonomisk konsultation
VD, Frans Blom
Vi är mycket glada över det här förvärvet, som innebär ett starkt tillskott till vår befintliga verksamhet. För vår del medför affären såväl utökning med nya potentiella kundkontakter som en 20-procentig personalökning med många välmeriterade medarbetare
Frans Blom, VD Modern Ekonomi
Det känns väldigt bra att vi nu har hittat rätt kontorschef för kontoret i Gnesta där vi under en tid haft en tillförordnad kontorschef. När vi nu får en långsiktig lösning kan vi satsa på att utveckla kontoret ytterligare och få det att växa
Frans Blom, VD
Jag ser verkligen fram emot att börja arbeta hos Modern Ekonomi. Tidigare har jag arbetat som ekonomiansvarig inom de flesta typer av bolag, men också som redovisningschef inom bemanningsbranschen. De senaste åren har jag arbetat inom försäkringsbranschen med bland annat Scanias Försäkringbolag, Vabis Försäkringsaktiebolag
Carina Lindström
I och med lanseringen av ME Konsult och det faktum att vi knutit till oss några riktigt duktiga konsulter ökar vi vår sedan tidigare höga servicegrad ytterligare. Tack vare våra nya tjänster behöver våra kunder inte vända sig någon annanstans än till Modern Ekonomi för att få hjälp med mer avancerade konsultuppdrag. ME Konsult kommer att vara en viktig stöttepelare för Modern Ekonomi och kommer att förstärka vårt varumärke
Frans Blom, VD Modern Ekonomi
Modern Ekonomi befinner sig i ett mycket expansivt läge och satsar på såväl fortsatt organisk tillväxt som förvärv. Vi ser mycket positivt på framtiden som marknadsledare inom en allt viktigare del av näringslivet, nämligen som leverantör av effektiva och avancerade ekonomiska tjänster. En börsintroduktion innebär en tydlig kvalitetsstämpel och listningen skapar även utrymme för framtida affärer med den egna aktien som betalningsmedel. Vi har dessutom förhoppningen att flera redovisningsbyråer vill ansluta sig till Modern Ekonomi
Frans Blom, VD Modern Ekonomi
Det har tillkommit många nya kunder med specifika behov som vi nu kan erbjuda en unik service. Vi är övertygade om att dessa specifika lösningar kan utnyttjas till att bygga allt större kundvolymer och därmed en stark lönsamhet
Frans Blom, VD Modern Ekonomi
Det är mycket positivt att bolaget nu tillförs kapital. Det innebär att Modern Ekonomi i ett första skede har goda förutsättningar att utvecklas och växa i enlighet med bolagets planer
Frans Blom, VD Modern Ekonomi
Lönecentret har funnits i tankarna länge men nu känns det som rätt läge att starta upp då vi har sett ett ökat behov av just den tjänsten. Detta gör att vi har möjlighet att ta in större och fler uppdrag. Vi vill stärka vår position på marknaden och lönecentret kommer att göra Modern Ekonomi mer konkurrenskraftiga. Vi gör detta även för att säkerhetsställa leveranserna och kunna ge kunderna den service de behöver
Frans Blom, VD Modern Ekonomi
Det finns många olika behov inom just lönesidan, både små och stora uppgifter. Ofta även kontakter med myndigheter. Eftersom löneområdet är rätt komplext handlar det också ofta om rådgivning och utbildning. Personligen har jag en både bred och lång erfarenhet av alla de här frågorna och ser med stor spänning fram emot att vara med och bygga upp den här verksamheten
Annelie Hansen, lönekonsult på lönecentret hos Modern Ekonomi
Strategin att bli det största fristående företaget för ekonomitjänster i Sverige är i högsta grad aktuell. Vi expanderar helt enligt plan och räknar med att inom två år ha drygt 300 medarbetare på totalt ett trettiotal platser
Frans Blom, VD Modern Ekonomi
Vi är mycket stolta över det nya förvärvet och att vi numera finns även i den tillverkningstäta Gnosjöregionen. Vi ser en stark tillväxt i våra samtliga affärsområden och det är glädjande att vi nu får tillskott av kunder inom tillverkande aktiebolag
Frans Blom, VD Modern Ekonomi
Vi siktar på att bli den största fristående företaget för ekonomitjänster i Sverige och därmed vara ett reellt alternativ till de stora internationella revisionsbyråerna.
Frans Blom, VD hos Modern Ekonomi
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera