Modern Ekonomi justerar prognosen i huvudsak på grund av engångskostnader och framtidssatsningar.

Modern Ekonomis omsättning för räkenskapsåret som avslutades 2014-06-30 uppgick till ca 74 MSEK. Detta skall jämföras med den prognostiserade omsättningen i bolagsbeskrivningen på 77 MSEK.

Resultatet på EBITDA-nivå blev ca 2,1 MSEK att jämföras med bolagsbeskrivningens 6,8 MSEK.

Anledningen till resultatavvikelsen är i första hand betydande interna och externa kostnader i samband med börsintroduktionen, som genomfördes tidigare i år. På grund av generationsskiften och förberedelse inför expansion har dessutom personalkostnaderna varit högre än budgeterade och slutligen har det tillkommit kostnader i samband med flytt av kontor i Stockholm. De sistnämnda är kostnader av engångskaraktär.

De ökade kostnaderna är av ytterst tillfällig karaktär och när de nu väl är tagna ser vi framåt mot en stabil och planenlig utveckling av såväl befintlig som kommande verksamhet. Vi har sedan länge konstaterat en ökad efterfrågan på våra tjänster inom administration, lön och ekonomisk konsultation,” kommenterar Frans Blom, VD Modern Ekonomi.

Ser man till koncernen som helhet med Modern Ekonomi Sverige Holding AB (före detta Mediaprovider Scandinavia AB) som moderbolag och där den rörelsedrivande verksamheten Modern Ekonomi Sverige AB med dotterbolag finns med sedan 1 februari 2014, kommer omsättningen att uppgå till ca 68 MSEK med ett resultat på EBITDA-nivå på ca 14 MSEK.

Utförligare beskrivning av resultatpåverkan redovisas i bokslutskommunikén, som publiceras den 15 september.

Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB, Krokslätts Parkgata 4, Box 234, 431 23 Mölndal, 031-745 50 00.

För mer information, v.v. kontakta:

Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se                                                                                 

Mats Olsson
Styrelseordförande, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 515 68 56 01
Mail: mats.olsson@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade tjänster genom bl a tillgång till en gemensam teknisk plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt finansieringshjälp. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 130 medarbetare fördelade på 13 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. www.modernekonomi.se

Taggar:

Om oss

Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade tjänster genom bl a tillgång till en gemensam teknisk plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt finansieringshjälp. Koncernen startade år 2006 och är idag rikstäckande med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. www.modernekonomi.se | info@modernekonomi.se

Prenumerera

Citat

De ökade kostnaderna är av ytterst tillfällig karaktär och när de nu väl är tagna ser vi framåt mot en stabil och planenlig utveckling av såväl befintlig som kommande verksamhet. Vi har sedan länge konstaterat en ökad efterfrågan på våra tjänster inom administration, lön och ekonomisk konsultation
VD, Frans Blom