Modern Ekonomi avvecklar franchisekoncept till förmån för helägda kontor

Report this content

Efter utvärdering avvecklar Modern Ekonomi sitt franchisekoncept till förmån för ökat fokus på helägda kontor runtom i landet.

Efter utvärdering av Modern Ekonomis franchisekoncept har beslut fattats att avveckla konceptet, som ett led i att vidare effektivisera verksamheten. Bakgrunden är att ett ökat fokus på de helägda kontoren bedöms ha större möjlighet till resultatpåverkan. Avtalen med Modern Ekonomis franchisetagare är uppsagda och beslutet att avveckla franchisekonceptet bedöms ha en marginell resultatpåverkan.

”Genom att fokusera på Modern Ekonomis helägda kontor har vi bättre möjligheter att hitta ytterligare effektiviseringar, där möjligheterna att påverka lönsamheten för koncernen bedöms som högre”, säger Frans Blom, VD för Modern Ekonomi.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,

08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:

Frans Blom

VD, Modern Ekonomi

Tel: +46 (0) 21 470 36 05

Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar