Modern Ekonomi avvecklar verksamheten i Gnesta

Report this content

Modern Ekonomi avvecklar verksamheten i Gnesta som ett led i att öka koncernens lönsamhet.

Beslut har fattats att avveckla verksamheten i Gnesta, enligt plan publicerad i pressmeddelande den 2 mars 2020. Omorganisation förväntas vara färdigställd senast den 30 juni 2020.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,

08-503 01 550, ca@mangold.se.

För mer information, v.v. kontakta:

Frans Blom

VD, Modern Ekonomi

Tel: +46 (0) 21 470 36 05

Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se

Prenumerera

Dokument & länkar