Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) utser Mangold FK till likviditetsgarant

Modern Ekonomi har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för aktien som handlas på Nasdaq First North Stockholm. Likviditetsgarantin förväntas starta den 2 april 2015. 

Mangold förbinder sig som likviditetsgarant att fortlöpande för egen räkning ställa köp- och säljkurser i Modern Ekonomis aktie. Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka volymen i aktiens orderbok. Målsättningen är en högre likviditet och därmed en lägre riskpremie för investerare.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:

Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade tjänster genom bl.a. tillgång till en gemensam teknisk plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt finansieringshjälp. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 13 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North Stockholm.

www.modernekonomi.se

Taggar:

Om oss

Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade tjänster genom bl a tillgång till en gemensam teknisk plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt finansieringshjälp. Koncernen startade år 2006 och är idag rikstäckande med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. www.modernekonomi.se | info@modernekonomi.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Modern Ekonomi har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för aktien som handlas på Nasdaq First North Stockholm. Likviditetsgarantin förväntas starta den 2 april 2015.
Twittra det här