Modern Ekonomi utvecklar affärsområde inom HR

Report this content

Under våren 2020 planerar Modern Ekonomi expandera verksamheten genom att tillhandahålla kvalificerade HR-tjänster.

Under våren 2020 planeras en utveckling av affärsområdet inom HR, där Modern Ekonomi ska erbjuda mer kvalificerade HR-tjänster externt till såväl nya som befintliga kunder. Tjänsterna som planeras tillhandahållas initialt är inom arbetsrätt, employer-branding och att bygga upp interna HR-processer.

”Utvecklingen av affärsområdet för externa HR-tjänster är väldigt spännande och är ett verksamhetsområde vi ser expansion inom. Kundgruppen där vi idag utför lönetjänster är de som främst efterfrågat mer kvalificerade HR-tjänster. Det känns väldigt positivt att kunna möta den efterfrågan”, säger Frans Blom, VD för Modern Ekonomi.

”Vi ser en ökad efterfrågan på HR-tjänster vilket beror på att allt fler arbetsgivare vill minska risken för onödiga kostnader och inser därför värdet av att bra processer och rutiner inom HR samt att arbetsrättsliga lagar och regler följs. Ytterligare ett område som vi märker ökad efterfrågan på är employer branding, något som är mycket viktigt både för att attrahera nya medarbetare, men också för att behålla befintliga medarbetare. Det är i huvudsak inom dessa tre områden som vi initialt erbjuder tjänster och rådgivning till både nya och befintliga kunder, samtidigt som vi alltid gör vårt bästa för att möta våra kunders önskemål och därför kan vi även skräddarsy lösningar”, säger Frida Lindblom, HR-chef för Modern Ekonomi.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,

08-503 01 550, ca@mangold.se.

För mer information, v.v. kontakta:

Frans Blom

VD, Modern Ekonomi

Tel: +46 (0) 21 470 36 05

Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se

Prenumerera

Dokument & länkar