Ökad salmonellarisk om ägg från moderna inredda burar försvinner

Om svenska kvalitetsägg från moderna inredda burar fortsatt bojkottas av dagligvaruhandeln kan det på sikt leda till ökad import av ägg – och därmed ökad risk för salmonellasmitta.

Den varningen går nu branschorganisationen Moderna Ägg ut med efter larmet om smitta i importerade ägg från Lettland.

Svensk äggproduktion är unik när det handlar om salmonellafrihet. Däremot är salmonella i ägg vanligt förekommande i flera europeiska länder. Nyligen bekräftades salmonella i importerade ägg från Baltikum, och den sortens larm kan bli vanligare i framtiden, varnar branschorganisationen Moderna Ägg för:

– Om äggen från moderna inredda burar försvinner i dagligvaruhandeln riskerar vi att importäggen tar större plats på den svenska marknaden. Då utsätter vi oss också för ökad risk för salmonellasmittade ägg, säger Thomas Karlsson, företrädare för Moderna Ägg.

I dag är priset på ägg från moderna inredda burar lägre, och skulle dessa ägg försvinna helt från marknaden, vilket kan bli konsekvensen av handelns bojkott, så öppnar man dörren på vid glänt för alla länder som trycker på och vill in på den svenska marknaden.

– Den hållbara utveckling som vi inom det svenska lantbruket länge arbetat för tar då flera steg tillbaka. Särskilt om det sker på bekostnad av produktionen med moderna inredda burar, som troligen står för världens friskaste hönshållning, säger Örian Wedekull äggproducent och företrädare för Moderna Ägg.

På sikt handlar det om äggnäringens framtid, menar Moderna Ägg, som vill lyfta fram buräggen som det bästa alternativet. Frigående och ekologiska höns drabbas i avsevärt större utsträckning av spolmask och inälvsparasiter, vilket i sin tur leder till både stort lidande för hönsen men också utbredd medicinering och vaccinering. Problem som höns i moderna inredda burar är nästan helt befriade ifrån.

Branschorganisationen Modern Ägg bildades för ett år sedan, med avsikt att skapa en saklig debatt om svensk äggnärings framtid. Ett tema har varit den monopolliknande situation där ägg från frigående höns inomhus dominerar i handeln, trots att den moderna inredda buren är ett statligt godkänt produktionssätt med flera fördelar.

Lantbrukarna och äggproducenterna bakom branschorganisationen Moderna Ägg representerar tillsammans cirka 20 procent av marknaden sett till hönsbeståndet och medlemmarna har lång och praktiskt erfarenhet av produktion av såväl frigående som höns i moderna inredda burar.

För mer information, kontakta Moderna Ägg:
Thomas Karlsson, tel: 0707–17 40 31
Örian Wedekull, tel: 0706-30 04 82

www.modernaagg.se

Taggar:

Dokument & länkar