Så monteras ett världsrekord

Världens högsta trähus är banbrytande på mer än själva höjden. För när Mjøstårnet skulle uppföras valde Moelven att ta en helt ny och oprövad monteringsteknik i bruk.

Se filmen om monteringen av världens högsta trähus här

– Som utomstående tror man kanske att det är riskfyllt att testa en ny monteringsmetod i ett så stort och prestigefyllt projekt. Men efter många års utveckling var vi nu redo för ett nytt lyft, bokstavligt talat, berättar Rune Abrahamsen, vd på Moelven Limtre.

Lego för vuxna

Mjøstårnet blir Moelvens andra världsrekord när det gäller höga trähus. År 2014 stod lägenhetsbygget Treet i Bergen klart. Konstruktionen, med en höjd på 51 meter fördelade på 14 våningar, monterades först i fabriken i Moelv för att sedan fraktas till byggarbetsplatsen för slutmontering. I Mjøstårnets fall går balkarna däremot direkt till bygget utan någon form av testmontering.

– Detta är precision på hög nivå. Balkarna kommer färdigbearbetade till byggarbetsplatsen och ska då passa på millimetern. Här finns inget utrymme för fel i monteringen. Principen blir nästan som lego för vuxna. Alla bitar har en tydlig plats och ska passa in, säger Abrahamsen.

Med den här byggmetoden går det också mycket snabbare att uppföra Mjøstårnet. När världens högsta trähus står klart i mars 2019 kommer Moelven att ha hissat upp flera hundra limträbalkar i konstruktionen inom loppet av tio månader.

– Det här monteringssättet är mycket tidseffektivt och blir den nya standarden för limträkonstruktioner som denna, slår Abrahamsen fast.

Fler våningar i ett lyft

Själva monteringen sker med hjälp av en stor kran som står uppställd på byggarbetsplatsen. Inga utvändiga ställningar har behövts. Moelven har tagit flera våningsplan åt gången under arbetat med att få upp limträkonstruktionen.

– Vi har lyft 4–5 våningsplan på plats åt gången. Därefter har vi fyllt på med Trä8-golv. Vi talar om oerhört stora konstruktioner och det är otroligt att se nästan 20 meter av byggnadshöjden hissas upp i ett enda lyft. Ju mer byggnaden växer desto stoltare blir vi, säger monteringsledare Lars Ivar Lindberg på Moelven Limtre.

Pressmaterial:

Klicka här för att visa bilder, filmer och information om Mjøstårnet.

Klicka här för att visa en film om monteringen av världens hösta trähus (med logotyp).

Klicka här för att se en film om monteringen av världens högsta trähus (utan logotyp).

Kontaktperson:

Rune Abrahamsen, vd för Moelven Limtre, +47 92652912

Moelven är en Skandinavisk industrikoncern som erbjuder produkter och relaterade tjänster på den skandinaviska byggmarknaden. Koncernens bolag har ca. 3.500 anställda med en omsättning på drygt 11 NOK miljarder kronor. Koncernens 46 enheter är organiserade i tre divisioner: Timber, Wood och Byggsystem. Koncernens mission är att ge folk goda rum.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com