Stort behov av vissa kompetenser inom industrin – tekniker, mekaniker och reparatörer mest efterfrågade yrkena i länet

Företag inom teknikindustrin har ett svårt rekryteringsläge idag och i Örebro län är det särskilt svårt att hitta bl.a. tekniker, svetsare, montörer och maskinoperatörer. Det visar en aktuell rapport från Teknikföretagen och känns även igen hos Montico som arbetar med att matcha företagens behov med rätt kompetens.

En allt större utmaning för teknikindustrin är att hitta rätt människor med rätt kompetens. Tre av fyra medlemsföretag uppger i Teknikföretagens rapport att deras verksamhet har påverkats av bristen på kompetens. Hälften av medlemsföretagen har inte kunnat utveckla produkter och tjänster som planerat på grund av kompetensbrist. För en tredjedel av företagen har svårigheterna att rekrytera inneburit att man har gått miste om potentiella affärer.

- Att företag har svårt att få tag i folk som vill och kan jobba i industrin känner vi verkligen igen och det är stor konkurrens om dem som har rätt kompetens. Bristen på rätt arbetskraft kan vara ett hinder för företagen att utvecklas och växa, och det är förstås allvarligt med tanke på hur viktig industrin är, säger Lotta Carlbäck, regionchef på Montico.

Insatser för att säkra kompetensförsörjningen
De yrkeskategorier som efterfrågas mest enligt rapporten är inom automationsteknik, CNC, robotprogrammering och styr- och reglerteknik. I Örebro är det störst behov av bl.a. tekniker, svetsare, montörer och maskinoperatörer. För att lösa det stora kompetensbehovet behövs åtgärder på flera plan. Allt ifrån att öka intresset för industrin bland unga till att göra industriorterna mer attraktiva och göra det enkelt för vuxna att byta bana och utbilda sig.

- Vi jobbar mycket med olika former av utbildningar för både företag och privatpersoner. Ofta klär vi på företagens befintliga arbetskraft med ny kompetens eller ordnar utbildningar för arbetssökande som är skräddarsydda efter företagens rekryteringsbehov, säger Lotta Carlbäck.

Sysselsätter en miljon
Industrin sysselsätter direkt och indirekt runt en miljon människor i Sverige vilket är 20 procent av sysselsättningen. Industrin har en stor betydelse för Sveriges ekonomi. En internationellt konkurrenskraftig industri med tillverkning och industrirelaterade tjänster är därför avgörande för landets välstånd.

- Den här sortens rapporter som kartlägger dagens och morgondagens rekryteringsbehov är väldigt viktiga. Vi måste vara lyhörda till vad som efterfrågas på arbetsmarknaden och vara flexibla för att kunna matcha det. Vi är ju alla beroende av att det går bra för svensk industri, säger Lotta Carlbäck.

 

För mer information kontakta:
Lotta Carlbäck, regionchef Montico
019-700 01 91, lotta.carlback@montico.se

 

Fakta
Teknikföretagen är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer med 3 900 medlemsföretag som står för en tredjedel av Sveriges export. Undersökningen som ligger till grund för rapporten ”Vinna eller försvinna - kompetensbehov, utmaningar och strategier i teknikföretag” bygger på svar från 700 medlemsföretag runt om i hela landet.

Länk till rapporten på Teknikföretagens hemsida

Montico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning och utbildning. Montico har närmare 1 000 anställda varav cirka 800 är konsulter utplacerade på uppdrag hos kund. Montico har kontor på ett 20-tal orter i Sverige med huvudkontor i Tranås samt ett kontor i Polen för internationell arbetskraft. Läs mer på www.montico.se.

Om oss

Montico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning och utbildning. Montico har närmare 1 000 anställda varav cirka 800 är konsulter utplacerade på uppdrag hos kund. Montico har kontor på ett 20-tal orter i Sverige med huvudkontor i Tranås samt ett kontor i Polen för internationell arbetskraft. Läs mer på www.montico.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Att företag har svårt att få tag i folk som vill och kan jobba i industrin känner vi verkligen igen och det är stor konkurrens om dem som har rätt kompetens. Bristen på rätt arbetskraft kan vara ett hinder för företagen att utvecklas och växa, och det är förstås allvarligt med tanke på hur viktig industrin är.
Lotta Carlbäck, regionchef på Montico