Citat

Det känns jätteroligt att vi fått förtroende från kommunen att anordna denna nya intensivare variant av SFI och kunna erbjuda ett snabbspår för de personer som har förutsättningar att klara det.
Marcus Sjöqvist, affärsutveckling vuxenutbildning, Montico
Det känns jättebra att få detta förtroende. Vi driver arbetsmarknadsutbildningar på flera andra orter och att nu även få etablera vår utbildningsverksamhet i Mjölby känns jätteroligt då vi ser det som en strategiskt viktig ort för oss.
Josef Nagy, affärsområdeschef
Vi är förstås mycket glada och stolta över att ha blivit godkända som leverantörer i detta viktiga utvecklingsprojekt. Det ligger helt i linje med vår verksamhet där vi gör skillnad genom att hjälpa personer att hitta rätt jobb eller utbildning.
Börje Johansson, vd Montico
Det känns förstås jätteroligt att få detta förtroende och vi ser fram emot att kunna ta emot ännu fler elever till våra arbetsmarknadsutbildningar.
Josef Nagy, affärsområdeschef
Vi är mycket glada över att vi nu fått klartecken att anordna denna utbildning. Innehållet är framtaget i nära samarbete med arbetsgivare i regionen och dagens besked är ett kvitto på att vi levererar kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden med hög kvalitet.
Börje Johansson, vd Montico
Vi har varit aktiva på Linköpingsmarknaden en längre tid och nu har vi växt och fått fler och fler kunder som gör att vi vill finnas på plats.
Thomas Nordh, regionchef
Vi öppnar upp våra lokaler och erbjuder en plats dit de som söker jobb eller funderar på att byta jobb kan komma och få hjälp på vägen.
Amanda Johansson, affärsutvecklare
Vi öppnar upp våra lokaler och erbjuder en plats dit de som söker jobb eller funderar på att byta jobb kan komma och få hjälp på vägen.
Amanda Johansson, verksamhetscontroller
Vi ser att det finns en marknad inom vård och omsorg och det känns jättekul att nu kunna bredda vårt utbildningsutbud.
Marcus Sjöqvist, affärsutvecklare Montico
Vi är glada att vi ingick i Skolinspektionens granskning och att vi fick så positiva omdömen. Det är ett kvitto på att vi är en utbildningsanordnare som håller hög kvalitet och stärker oss både internt och externt.
Josef Nagy, affärsutvecklingschef Montico
Det har varit ett stort intresse för utbildningen och vi har valt att göra ett litet överintag för att möta den stora efterfrågan.
Maria Braun, utbildningssamordnare Montico
Det känns roligt att kunna erbjuda kursdeltagarna den här onlineutbildningen som ger dem ännu bättre förutsättningar att lyckas med sina studier, särskilt då utbildade svetsare ligger högt upp på önskelistan hos många arbetsgivare.
Mattias Bogren, kursansvarig IWS-utbildning
Det är en kvalitetsstämpel som visar att vi erbjuder eleverna en bra utbildning som branschen efterfrågar. Att vi har bra lärare, lokaler, utrustning och framför allt att eleverna är nöjda.
Lotta Carlbäck och Morgan Bråth
I vår intensiva tillväxtfas är det nödvändigt med en stark partner, som även kan ställa upp med hjälp vid korttidsfrånvaro.
Tomas Sabel, Yaskawa Nordic
Att företag har svårt att få tag i folk som vill och kan jobba i industrin känner vi verkligen igen och det är stor konkurrens om dem som har rätt kompetens. Bristen på rätt arbetskraft kan vara ett hinder för företagen att utvecklas och växa, och det är förstås allvarligt med tanke på hur viktig industrin är.
Lotta Carlbäck, regionchef på Montico
Industrin har idag svårt att hitta personal med rätt kompetens och genom att skräddarsy en utbildning på detta sätt skapar vi en win-win situation för alla parter.
Kristina Aronsson, samordnare för rekryteringsutbildningar på Montico
Vi är mycket glada över att vi nu fått klartecken att ordna denna utbildning som vi drivit tidigare med goda resultat.
Börje Johansson, vd Montico