Citat

Det är fantastiskt roligt att utifrån ett företags konkreta behov kunna skräddarsy en utbildning på det här sättet som vi gör. Det är verkligen en win-win där vi bidrar till att stärka svensk industri och samtidigt hjälper arbetssökande ut i jobb.
Kristina Aronsson, utbildningssamordnare på Montico.
För oss var det självklart att ansöka och det känns förstås jätteroligt att vi blivit godkända. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa arbetssökande och auktoriseringen är en kvalitetsstämpel på vårt arbete. Faktum är att det bara är vi och ett företag till i hela landet som är auktoriserade.
säger Amanda Johansson, affärsområdeschef Montico
Genom att utbilda fler elmätarmontörer kan vi bidra till att förse marknaden med den kompetens som efterfrågas samtidigt som vi erbjuder deltagarna en kortare väg till ett yrke med goda framtidsutsikter.
Anel Aljicevic
Vi ser ett ökat behov av att stärka vår produktion med ännu mer svetskompetens. I och med det här initiativet hoppas vi också att fler kvinnor ska få upp ögonen för jobb inom modern tillverkningsindustri.
Cecilia Turnstedt, HR Business Partner på Volvo CE i Braås
Utvecklingen inom lönehantering går väldigt snabbt och det här är ett sätt för företagen att säkerställa att deras personal följer med i den utvecklingen och har den senaste kompetensen.
Martin Jäverbrant, utbildningsledare Montico
Vi ser en stor efterfrågan på våra matchningstjänster vilket förstås har mycket att göra med den höga arbetslösheten. Därför känns det bra att kunna erbjuda den här tjänsten även i Norrköping så att vi kan hjälpa fler arbetssökande till sysselsättning.
Amanda Johansson, affärsområdeschef Montico.
Vi ser en stor efterfrågan på industrirörmontörer så det känns jätteroligt och angeläget att kunna erbjuda den här utbildningen även i fortsättningen.
Josef Nagy
Vi ser jättepositivt på den här typen av samarbeten där vi tillsammans kan stärka svensk industri och göra den mer jämställd.
Marcus Sjöqvist, affärsutvecklare på Montico
Vi ser en stor efterfrågan på våra matchningstjänster vilket förstås har mycket att göra med den höga arbetslösheten. Därför känns det bra att kunna erbjuda den här tjänsten även i Mjölby.
Amanda Johansson, affärsområdeschef Montico.
Det är den största affären någonsin i vår bemanningsverksamhet som vi förstås är jätteglada över att ha fått och som har stor betydelse för oss.
Börje Johansson, vd Montico
Det känns jätteroligt att vi fått förtroende från kommunen att anordna denna nya intensivare variant av SFI och kunna erbjuda ett snabbspår för de personer som har förutsättningar att klara det.
Marcus Sjöqvist, affärsutveckling vuxenutbildning, Montico
Det känns jättebra att få detta förtroende. Vi driver arbetsmarknadsutbildningar på flera andra orter och att nu även få etablera vår utbildningsverksamhet i Mjölby känns jätteroligt då vi ser det som en strategiskt viktig ort för oss.
Josef Nagy, affärsområdeschef
Vi är förstås mycket glada och stolta över att ha blivit godkända som leverantörer i detta viktiga utvecklingsprojekt. Det ligger helt i linje med vår verksamhet där vi gör skillnad genom att hjälpa personer att hitta rätt jobb eller utbildning.
Börje Johansson, vd Montico
Det känns förstås jätteroligt att få detta förtroende och vi ser fram emot att kunna ta emot ännu fler elever till våra arbetsmarknadsutbildningar.
Josef Nagy, affärsområdeschef
Vi är mycket glada över att vi nu fått klartecken att anordna denna utbildning. Innehållet är framtaget i nära samarbete med arbetsgivare i regionen och dagens besked är ett kvitto på att vi levererar kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden med hög kvalitet.
Börje Johansson, vd Montico
Vi har varit aktiva på Linköpingsmarknaden en längre tid och nu har vi växt och fått fler och fler kunder som gör att vi vill finnas på plats.
Thomas Nordh, regionchef
Vi öppnar upp våra lokaler och erbjuder en plats dit de som söker jobb eller funderar på att byta jobb kan komma och få hjälp på vägen.
Amanda Johansson, affärsutvecklare
Vi öppnar upp våra lokaler och erbjuder en plats dit de som söker jobb eller funderar på att byta jobb kan komma och få hjälp på vägen.
Amanda Johansson, verksamhetscontroller
Vi ser att det finns en marknad inom vård och omsorg och det känns jättekul att nu kunna bredda vårt utbildningsutbud.
Marcus Sjöqvist, affärsutvecklare Montico
Vi är glada att vi ingick i Skolinspektionens granskning och att vi fick så positiva omdömen. Det är ett kvitto på att vi är en utbildningsanordnare som håller hög kvalitet och stärker oss både internt och externt.
Josef Nagy, affärsutvecklingschef Montico
Det har varit ett stort intresse för utbildningen och vi har valt att göra ett litet överintag för att möta den stora efterfrågan.
Maria Braun, utbildningssamordnare Montico
Det känns roligt att kunna erbjuda kursdeltagarna den här onlineutbildningen som ger dem ännu bättre förutsättningar att lyckas med sina studier, särskilt då utbildade svetsare ligger högt upp på önskelistan hos många arbetsgivare.
Mattias Bogren, kursansvarig IWS-utbildning
Det är en kvalitetsstämpel som visar att vi erbjuder eleverna en bra utbildning som branschen efterfrågar. Att vi har bra lärare, lokaler, utrustning och framför allt att eleverna är nöjda.
Lotta Carlbäck och Morgan Bråth
I vår intensiva tillväxtfas är det nödvändigt med en stark partner, som även kan ställa upp med hjälp vid korttidsfrånvaro.
Tomas Sabel, Yaskawa Nordic
Att företag har svårt att få tag i folk som vill och kan jobba i industrin känner vi verkligen igen och det är stor konkurrens om dem som har rätt kompetens. Bristen på rätt arbetskraft kan vara ett hinder för företagen att utvecklas och växa, och det är förstås allvarligt med tanke på hur viktig industrin är.
Lotta Carlbäck, regionchef på Montico
Industrin har idag svårt att hitta personal med rätt kompetens och genom att skräddarsy en utbildning på detta sätt skapar vi en win-win situation för alla parter.
Kristina Aronsson, samordnare för rekryteringsutbildningar på Montico
Vi är mycket glada över att vi nu fått klartecken att ordna denna utbildning som vi drivit tidigare med goda resultat.
Börje Johansson, vd Montico