Farligaste vägarna i midsommartrafiken

Motormännens tidning Motor har granskat olycksstatistiken i midsommartrafiken. I år beräknas sex - åtta personer dödas och 300 skadas svårt under midsommarhelgen. Många av olyckorna väntas dessutom att inträffa på några av Sveriges farligaste midsommarvägar.

– Den som ger sig ut i midsommartrafiken bör så långt det är möjligt välja ”säkra” vägar, alltså vägar som är mötesseparerade, även om det innebär att resan kan ta lite längre tid. Självklart bör man försöka undvika direkt farliga vägar, till exempel E20 genom gamla Skaraborgs län, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Framkomligheten och trafiksäkerheten är ofta lägre på vägarna än normalt eftersom vägarna inte är beräknade för den intensiva midsommartrafiken. Mycket av trafiken går på vägar som inte är mötesseparerade, vilket ökar risken för olyckor. När en högtrafikerad väg görs mötesfri minskar dödligheten med c:a 80 procent.

– Av trafiksäkerhetsskäl önskar jag mig en regnig midsommar. Då är det färre som ger sig ut på vägarna, och de som gör det kör försiktigare. Jag hoppas även att många trafikpoliser syns ute på vägarna. De har en lugnande effekt och det kan förhoppningsvis hålla nere antalet olyckor, säger Erik Kjellin.

Enligt Transportstyrelsens statistik skadades i genomsnitt knappt 300 personer under midsommarhelgen under perioden 1995–2011 (polisrapporterade trafikolyckor). Det verkliga antalet antas dock vara väsentligt större. Under samma period omkom det i genomsnitt åtta personer per år. Torsdagen och fredagen (midsommarafton) är traditionellt midsommarhelgens mest olycksdrabbade dagar. Midsommar 2012 avled endast en person i en trafiksäkerhetsolycka.

– Unga män är överrepresenterade bland dödade och svårt skadade i midsommartrafiken. De står för nästan hälften av alla olyckor och en anledning är att den gruppen ofta utsätter sig för större risker än andra. Lämnar de bilen hemma i midsommar kommer antalet olyckor minska avsevärt, avslutar Erik Kjellin.

De farligaste vägarna i midsommartrafiken
Väg                Sträcka
E20                Göteborg – Laxå
E4                  Hudiksvall – Sundsvall
E22                Malmö – Norrköping
E45                Göteborg – Östersund
E14                Sundsvall – Östersund
E16                Gävle - Falun
26                  Halmstad - Jönköping (Nissastigen) samt Mariestad - Mora
50                  Örebro - Borlänge
70                  Enköping - Borlänge

Goda råd inför midsommar och semesterresan

Före färd
• Packa bilen rätt.
• Kontrollera däcken och lufttrycket.
• Fyll på spolarvätska och kontrollera torkarbladen.
• Se över belysningen.
• Ta med bogserlina, startkablar, reflexväst och ficklampa.
• Ladda mobiltelefonen – men undvik att tala i den när du kör.
• Se till att alla är bältade.

Under färd
• Var utvilad – för de flesta innebär midsommar längre resor än vanligt.
• Starta resan i god tid – midsommar är en av de stora trafikhelgerna, kö kan få resan att ta längre tid än vanligt.
Välj säkra, mötesseparerade vägar.
• Ta regelbundna raster. En trött förare kan vara lika farlig som en onykter förare. Här hittar du de bästa rastplatserna i Sverige
• Håll avstånd.
• Kör inte ”dagen efter” – försäkra dig om att du är nykter och utvilad.

Aktuell information om trafikläget, vägarbeten, rastplatser, färjor mm finns på Trafikverkets hemsida
www.trafikverket.se

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig, erik.kjellin@motormannen.se
08-690 38 33, 070-355 59 39

Motormännen är Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi arbetar med opinionsbildning för bättre och säkrare vägar, bilar och förare. Som medlem är du med och stöder vårt arbete och får samtidigt en rad förmåner, erbjudanden och fri personlig rådgivning inom juridik, bilteknik och resor. Läs mer på www.motormannen.se

Taggar:

Media

Media

Citat

Den som ger sig ut i midsommartrafiken bör så långt det är möjligt välja ”säkra” vägar, alltså vägar som är mötesseparerade, även om det innebär att resan kan ta lite längre tid. Självklart bör man försöka undvika direkt farliga vägar, till exempel E20 genom gamla Skaraborgs län.
Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.
Av trafiksäkerhetsskäl önskar jag mig en regnig midsommar. Då är det färre som ger sig ut på vägarna, och de som gör det kör försiktigare. Jag hoppas även att många trafikpoliser syns ute på vägarna. De har en lugnande effekt och det kan förhoppningsvis hålla nere antalet olyckor.
Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.
Unga män är överrepresenterade bland dödade och svårt skadade i midsommartrafiken. De står för nästan hälften av alla olyckor och en anledning är att den gruppen ofta utsätter sig för större risker än andra. Lämnar de bilen hemma i midsommar kommer antalet olyckor minska avsevärt.
Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.