Dela

Citat

Förvärvet är en del i vår strategiska plan att utveckla försäkringsverksamheten ytterligare. Med köpet ökar möjligheterna att samordna och utveckla nya produkter och erbjudanden till våra medlemmar.
Fredrik Daveby vd på Motormännen
Samarbetet med Nice fortsätter även framöver i form av att vi valt att förlänga vårt samarbetsavtal för försäkringssystem med dem. Detta tillsammans med att vi har ett stort och välrenommerat nordisk försäkringsbolag i form av Gjensidige som försäkringsgivare gör att vi kan fortsätt öka andelen medlemmar som också väljer oss som sin försäkringsleverantör.
Fredrik Daveby vd på Motormännen
Självfallet är det positivt att EU i stora delar fått en bättre trafiksäkerhet med de nya reglerna men det är självfallet orimligt att det ska ske på några länders bekostnad. Det är dags för EU att ta nästa positiva steg för ökad trafiksäkerhet genom att införa bakljuskrav även dagtid. Tills detta är infört måste varje land få gå före och införa eller återinföra kravet.
Fredrik Daveby vd på Motormännen
Automatinställningarna är inte tillräckligt precisa. Mörka höstdagar och vid korta tunnelkörningar fungerar de inte alls. Vår rekommendation är därför att ta för vana att slå på halvljuset. Det är en billig livförsäkring.
Fredrik Daveby vd på Motormännen
Fredrik Daveby vd på Motormännen
Kan vi rädda ett enda liv eller undvika ett antal whiplashskador, som ofta blir följden av påkörningar bakifrån, så är det värt en regelskärpning.
Detta är ett märkligt förslag som äventyrar trafiksäkerheten på våra svenska vägar. Varje år besiktigas 3,7 miljoner bilar. Av dessa får en miljon så pass allvarliga anmärkningar att det krävs ombesiktning. Med färre kontroller får vi fler farliga bilar på våra vägar och det vill vi inte ha.
Jon Stenbeck informationschef på Motormännen
Samtidigt som vi på många olika sätt strävar efter att minska bilens negativa miljöpåverkan kommer förslaget få motsatt effekt för miljön. De miljöfarliga utsläppen kommer öka. För höga koldioxidutsläpp är nämligen inget som den enskilde bilägaren har möjlighet att upptäcka på egen hand.
Jon Stenbeck informationschef på Motormännen.
En nedmontering av trafikpolisen betyder att specialistkunskaper försvinner från kåren. Exempelvis är risken stor att kunnande om hur den tunga trafiken kontrolleras och med mindre resurser så blir det ofta sådana uppgifter som läggs åt sidan och det är mycket olyckligt för trafiksäkerheten.
Fredrik Daveby, vd på Motormännen
Det är viktigt att det finns riktiga trafikpoliser som vet hur man bekämpar trafikbrott som exempelvis rattfylla och det gör man bäst med synlig polisövervakningen och den måste öka. Det är stor upptäcktsrisk som gör att färre kör alkoholpåverkade, men övervakningen ska vara oförutsägbar, svår att undvika och spridd över vägnätet. Då blir den effektiv, men det kräver mer resurser och fler trafikpoliser.
Fredrik Daveby, vd på Motormännen
Synliga poliser är viktiga i trafiken. Människor skärper till sig när de ser en polis och kör lugnare. Vi ser att efterlevnaden av trafikreglerna är dålig på våra vägar och att många fler kör aggressivare idag än tidigare. Att då fortsätta minska antalet trafikpoliser på våra vägar tycker vi är fel. Vi behöver snarare fler synliga trafikpoliser för det vet vi har en lugnande effekt på trafikanterna.
Fredrik Daveby, vd på Motormännen
Detta är ett stort svek mot Sveriges bilister att än en gång höja skatten på drivmedel. Socialdemokraterna lovade innan valet att man inte skulle höja drivmedelsskatterna, nu gör man det för andra gången på kort tid. Det tycker vi på Motormännen är fel väg att gå om man vill se hela Sverige leva.
Fredrik Daveby, vd på Motormännen
Sveriges bilister ska betala skatt som täcker kostnaderna för vad bilismen kostar, men verkligheten idag är att vi betalar dubbelt så mycket som kostnaderna är. Det finner vi mycket provocerande och nu vill regeringen återigen höja beskattningen för bilisterna. Ska regeringen trippelbeskatta Sveriges bilister innan de blir nöjda? Det kan vi inte acceptera.
Fredrik Daveby, vd på Motormännen
En sådan här höjning drabbar allra mest dem som bor på landsbygden och inte har något alternativ till bilen. Ju längre bort från tunnelbanan man bor, desto hårdare slår regeringens förslag. Men man får heller inte glömma att bilen även är en nödvändighet för många i städerna och de drabbas också av det här orättvisa förslaget.
Fredrik Daveby, vd på Motormännen
Victoria Elmgren
Vi vet att en del tycker att det är besvärligt att köra i rondeller och att många struntar i att blinka, däremot hade vi aldrig kunnat tänka oss att vi skulle få ett så dåligt resultat. 42 procent av förarna väljer att inte blinka när de kör ut ur en rondell. Att inte blinka är farligt och kan orsaka olyckor.
Victoria Elmgren
Jag tycker det är slarvigt att trafikanter inte använder sin blinker vid rondellkörning och jag tror att många inte är medvetna om att de måste använda blinkers när de kör ur en rondell. Tyvärr är det många som kör i invanda mönster och räknar med att alla andra känner till hur man ska köra i rondellen. Är det sedan någon som bryter mönstret så är risken stor att en olycka sker.
Victoria Elmgren
Att inte blinka skapar inte bara osäkerhet, förvirring och frustration utan också ilska bland övriga trafikanter. Om vi ska minska olyckorna i trafiken måsten trafikanterna bli bättre på att visa var de ska i trafiken genom att använda blinkers. Blir vi bättre på detta så kommer antalet olyckor i trafiken att minska.
Vår rekommendation är att man kör på stora vägar så långt det är möjligt. Helst motorvägar, som är de säkraste. Finns inte det, bör man välja vägar med mötesseparering som exempelvis 2+1-vägar. Först i tredje hand ska man köra på andra mindre vägar.
Fredrik Daveby, vd på Motormännen.
När trafiken är intensiv är det extra viktigt att hålla avståndet till framförvarande bil och att inte köra för fort. Var utvilad när du sätter dig bakom ratten, så orkar du att hålla uppe koncentrationen längre. Ta också pauser om du ska åka långt och låt bilen stå dagen efter om du druckit alkohol.
Fredrik Daveby, vd på Motormännen.
Lägg absolut inget löst på hatthyllan. Vid en kraftig inbromsning förvandlas packningen till en projektil som kan orsaka mycket svåra skador. Packa tungt bagage längst ned och mot ryggstödet och sidorna i bagageutrymmet, då undviker du också att försämra bilens köregenskaper.
Fredrik Daveby, vd på Motormännen.
Rastplatsbedömningen är en viktig del i Motormännens trafiksäkerhetsarbete. Bra rastplatser inbjuder till nödvändiga stopp för vila och rekreation. Trötthet vid ratten är en vanlig olycksfaktor nästan att jämföra med olyckor relaterade till alkohol.
Fredrik Daveby, Motormännens vd
När vi inspekterar landets rastplatser är det inte i första hand skönhetsvärden som är utslagsgivande, utan det som ger pluspoäng i protokollet är tillgänglighetsplanering, utrustning, funktionalitet och skötsel. Rastplatserna måste ha en bra standard så att de verkligen lockar till stopp under långa resor.
Fredrik Daveby, Motormännens vd
Vägombudens uppgift är att undersöka våra vägar och påtala fel och brister som måste åtgärdas. Vägombuden kontaktar ansvariga tjänstemän hos Trafikverket och kommunerna och lämnar rapporter om trafikfarliga vägar, rapporter som sedan följs upp. Det kan vara allt ifrån farliga sidoområden utmed våra vägar till att skyltningen är undermålig.
Fredrik Daveby, vd på Motormännen
Förra året mätte vägombuden nästan 10 000 mil av det statliga vägnätet. 3,4 procent av de undersökta vägarna fick underkänt, vilket innebar att kvalitén var så låg att det var obehagligt att trafikera dessa vägar. Nu 2015 kommer vi att kunna jämföra resultat med 2014 och se om vägarna är bättre eller sämre. Något som kommet att bli mycket spännande.
Fredrik Daveby, vd på Motormännen
Vi har som tradition att utse länens bästa rastplatser och det är populärt att få utmärkelsen. Vi gör det för att förbättra trafiksäkerheten då bra rastplatser inbjuder till nödvändiga stopp för vila och rekreation. Trötthet vid ratten är en vanlig olycksfaktor, nästan att jämföra med olyckor relaterade till alkohol.
Fredrik Daveby, vd på Motormännen
Det är mycket dåligt att en av världens största biltillverkare inte vill ta sitt ansvar för en dålig produkt. Volkswagen har känt till bristerna med konstruktionen av kamkedjan under flera år och de gör inget åt saken. Det blir ägarna som får ta smällen när kamkedjan går av. Det gör oss mycket irriterade och därför ber vi våra medlemmar att noga överväga ett köp av modellen. Att Motormännen utfärdar en sådan varning är sällsynt.
Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Motormännen.
Vi kan som konsumentorganisation aldrig vara nöjda med att en generalagent inte står upp och löser uppenbara problem som de känner till om sina produkter. Hade problemet uppstått i USA hade Volkswagen kallat tillbaka bilarna med en gång och åtgärdat felet. Det tycker vi att de ska göra i Sverige också.
Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Motormännen.
Idag finns det mycket elektronik i våra bilar som bidrar till ökad trafiksäkerhet. ABS-bromsar, antisladd, däcktrycksövervakning och andra elektroniska varningssystem för att nämna några exempel, men de måste kontrolleras bättre. Det kommer nu Motormännen och Besikta tillsammans verka för att så sker inom det snaraste.
Fredrik Daveby VD på Motormännen
Att inleda ett samarbete med en framstående aktör inom trafiksäkerhet är ett viktigt led i vårt arbete för en ökad trafiksäkerhet och i förlängningen att utveckla relevanta koncept och erbjudanden för våra kunder.
Nicklas Margård, VD på Besikta Bilprovning
Motormännen och Besikta delar samma vision kring att trafiksäkerheten i Sverige ska förbättras. Därför är det extra intressant att kunna inleda ett samarbete med ett företag som så tydligt vill att vi ska ha säkra bilar på våra vägar.
Fredrik Daveby VD på Motormännen
Tänk på att många fler än du är ute på vägarna under påsken. Kör med ett ägg under foten och håll ordentligt avstånd till bilen framför. Planera också in en rast efter 25-30 mil så blir resan både säkrare och roligare, utan trötta förare och barn.
Mikael Högskoog, pressansvarig på Motormännen.
Planera din resa innan du sätter dig bakom ratten. Välj om möjligt säkra motorvägar och 2+1-vägar med mitträcke, där risken för svåra olyckor är mindre. Man bör också vara beredd på att många nu tar fram motorcyklarna och det är en omställning både för vanliga trafikanter, men även för motorcyklisterna som nu gör sina första turer.
Mikael Högskoog, pressansvarig på Motormännen
En av de viktigaste sakerna att tänka på är att packa rätt. En dåligt packad bil kan bli en livsfara vid en hastig inbromsning. Packa därför de tyngsta sakerna så långt ner och så långt fram i packutrymmet som möjligt. Då minimerar du risken för att lasten rör på sig.
Mikael Högskoog, pressansvarig på Motormännen
Dubbdäck räddar liv och att införa skatter som kan tvinga bilister att avstå dubbdäck innebär att man gör trafiksäkerhet till en ekonomisk fråga. Nollvisionen är menat att inkludera alla trafikanter.
Jon Stenbeck, informationschef på Motormännen
Slutsatsen av utredningens förslag är att man signalerar att dubbdäck är farliga. Tvärtemot räddar dubbdäck liv. Dubbdäck har en kraftigt trafiksäkerhetshöjande effekt när det råder blixthalka på vägarna, vilket det kan göra i alla delar av landet. En skatt på dubbdäcksanvändningen kommer att få negativa effekter på trafiksäkerheten i hela landet utan att nödvändigtvis komma åt problemet med hälsofarliga partiklar i tätort.
Jon Stenbeck, informationschef på Motormännen
Man ska anpassa hastigheten och köra förnuftigt vid dålig sikt och halt väglag, men ibland överraskar halkan även den mest defensiva föraren och då kan dubbdäck vara skillnaden mellan liv och död. Låt inte politikerna göra trafiksäkerhet till en ekonomisk fråga.
säger Jon Stenbeck, informationschef på Motormännen
Att höja skatten så här mycket på drivmedel är ett direkt slag mot de som bor på landsbygden och som inte har något alternativ till bilen. Sverige är ett glest befolkat land med långa avstånd där många är helt beroende av bilen i sin vardag.
Fredrik Daveby, vd på Motormännen
Det är märkligt att regeringen vill öka överbeskattningen av landets bilister ytterligare med bakgrund av att VTI har visat att en bilägare idag har dubbelt så hög skatt sett till vad det är motiverat. Att vi just nu har relativt låga priser på drivmedel är positivt för bilisten, men det finns inga garantier att det förblir så i framtiden.
Fredrik Daveby, vd på Motormännen
Granskningen visar att vi har en förhållandevis hög standard på det statliga vägnätet, men också att Sverige är ett delat land. Samtliga län norr om Dalälven har en sämre kvalitet på det statliga vägnätet än något län söder om Dalälven. Ska vi ha en levande landsbygd måste det också satsas på vägarna.
Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.
En jämförelse mellan standarden på de statliga vägarna och antalet omkomna i trafikolyckor under perioden 2003–2013 visar på ett tydligt samband. De län med flest trafikdöda i förhållande till befolkningen finns i norra Sverige, men även i Kalmar och delar av Västra Götalands, främst gamla Skaraborg. Det är också de län som har de sämsta vägarna enligt undersökningen.
Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.
Risken för att råka ut för en singelolycka ökar med upp till 50 procent på ojämna vägar. Statistik för de senaste tio åren visar att antalet omkomna i trafikolyckor är tre gånger större i Jämtland än i Stockholm i förhållande till antalet invånare. Bra vägar minskar riskerna för olyckor, men det är inte bara på grund av att vägarna sämre. Det finns även andra viktiga förklaringar som skillnader i kollektivtrafikutbud, polistäthet och attityder.
Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.
Vi får inte bortse från att dubbdäck har en kraftigt trafiksäkerhetshöjande effekt när det råder blixthalka på vägarna, vilket det kan göra i alla delar av landet. En skatt på dubbdäck kommer att få negativa effekter på trafiksäkerheten utan att nödvändigtvis komma åt problemet med hälsofarliga partiklar i tätort.
Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.
Det är kanske inte främst bilisterna i dessa städer som kommer att påverkas av en skatt på dubbdäck, utan pendlarna som kan behöva dubb för att på ett trafiksäkert sätt ta sig till arbete, samhällsservice och fritidsaktiviteter i staden. En skatt på dubb i tätort blir därför ytterligare en skatt som drabbar landsbygdsbilisten hårdast, och trafiksäkerhet ska inte vara ett privilegium bara för de som kan betala för den.
Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.
Dammbindning, vakuumsug och tidigarelagd städning har en stor effekt och minskar partikelspridning med 20–40 procent, utan negativ inverkan på trafiksäkerheten. I Uppsala är de högst uppmätta halterna av PM10 på den plats där andelen dubb är som lägst, andelen bussar är som störst och sandningen mest intensiv, vilket gör att man måste ifrågasätta sambandet mellan dubbdäck och PM10 och även titta på hur mycket partikelbildning sandning orsakar.
Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.
Dubbdäck är en av flera källor till partiklar, men ingen kan svara på hur stor del av partiklarna som kommer från dubbdäck. Vedeldning, vägbyggen, för dålig asfalt och framför allt sand som mals ner av tung trafik sprider också PM10. Det finns bättre åtgärder än avgifter och förbud som riskerar bli felriktat. Det måste vara upp till bilisten att själv välja däck, inte politikerna.
Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.
Innan resan ska du kontrollera att du har bra vinterdäck med godkänt mönsterdjup, som ger grepp på både isiga och snöiga vägar. Se över torkarbladen och fyll på spolarvätska. Ta med extra spolarvätska för att kunna fylla på med vid behov. Har du möjlighet att välja en säker motorväg eller 2+1-väg ska du göra det.
Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.
Packa det tyngsta underst och skjut in det mot baksätet och bagagets sidor, då minskar du risken för att lasten rör på sig om du tvingas bromsa kraftigt. Packa skidor och lätta saker tätt ihop i takboxen. Om du använder takräcke, se till att surra fast lasten ordentligt med spännband.
Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.
Tänk på att många fler än du ska till fjällen på sportlovet och att det därför ofta tar längre tid än du räknat med att komma fram. Bli inte stressad av trafiken, undvik onödiga omkörningar och låt resan ta den tid det tar. Planera in en rast efter 25-30 mil och se till att ha med ordentligt med underhållning till barnen.
Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.
Bilarna blir snålare och snålare, och med en miljösmart körstil kan man sänka förbrukningen och utsläppen rejält. Vi vill testa hur snålt man kan köra, för enligt vad vi kan se är en ny bil i dag mer miljösmart är flyget, så länge man åker fler än en person i bilen.
Michael Jonsson, chefredaktör på Motor.
Och då har vi inte räknat med att utsläpp på hög höjd enligt de flesta experterna är ännu värre för miljön,.
Michael Jonsson, chefredaktör på Motor.
Det är väldigt tråkigt att så många låter bli att använda blinkers när de är ute i trafiken. Om fler visade sina intentioner i tid genom att använda blinkers skulle ett bättre flyt skapas i trafiken, framkomligheten skulle förbättras och flera onödiga olyckor och tillbud skulle kunna undvikas.
Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp