Motormännen välkomnar förslag om åtgärder på E20

Motormännens lokala klubb i Skaraborg har vid ett flertal tillfällen krävt att de farligaste sträckorna på E20 genom Västra Götaland byggs om till en säkrare väg.

– Motormännen välkomnar att den styrande majoriteten i Västra Götalandsregionen nu vill se en snabb ombyggnad av E20 till mötesfri väg. Det säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen i en kommentar till de rödgrönas förslag för trafikförsäkringsförbättringar på E20 i Västra Götaland.

Det är viktigt att det så snabbt som möjligt sätts igång en process för att bygga bort de sträckor som ännu inte är mötesseparerade. Med mötesseparering på E20 skulle antalet dödade kunna minskas med 40 procent*.

– E20 är redan idag kraftigt trafikerad med en stor andel tung trafik. Fram till 2020 förväntas trafiken öka ytterligare. Det är därför bra att vägen redan nu förbereds för en ombyggnad till 2+2-väg som möter den förväntade trafikökningen i regionen, avslutar Niklas Stavegård.

* Med ombyggnad till mötesfri väg kan cirka 40 procent av dödsolyckorna förhindras, enligt en doktorsavhandling av Helena Stigson vid Karolinska institutet.

För mer information:

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig, niklas.stavegard@motormannen.se
08-690 38 33, 070- 355 59 39

Motormännen är Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi arbetar med opinionsbildning för bättre och säkrare vägar, bilar och förare. Som medlem är du med och stöder vårt arbete och får samtidigt en rad förmåner, erbjudanden och fri personlig rådgivning inom juridik, bilteknik och resor. Läs mer på www.motormannen.se

Taggar:

Om oss

Motormännens Riksförbund är landets ledande bilist- och konsumentorganisation. Vi arbetar för en trafikpolitik som präglas av miljöhänsyn, trafiksäkerhet, trafikekonomi och tillgänglighet för den enskilde resenären. Denna helhetssyn innebär att vi ställer krav på en rättvis beskattning och en god infrastruktur. Motormännens målsättning är att ta tillvara konsumenternas intresse i de frågor som berör individens möjlighet till trafiksäker, kostnadseffektiv och miljöanpassad framkomlighet. Läs mer på www.motormannen.se