Rekordmånga mobilpratare bötfällda i Danmark

42 000 danska förare bötfälldes förra året efter att ha pratat i mobiltelefon utan handsfree. På fyra år har antalet bötfällda mobilpratare fördubblats, efter att danska polisens arbete blivit mer effektivt. Samtidigt är antalet dödade på danska vägar rekordlågt. Det visar en granskning som Motormännens medlemstidning Motor gjort.

Danmark införde redan 1998 krav på handsfree för att förare ska få använda mobiltelefon under körning. Antalet bötfällda har sedan 1998 ökat från 269 personer till 41 994 under 2011.

– Erfarenheterna från Danmark visar att det är både praktiskt möjligt och effektivt att övervaka mobiltelefonanvändningen i trafiken, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

I Sverige dödas varje år 10-20 personer på grund av mobiltelefonanvändning i trafiken. Trots det saknar Sverige regler för hur mobiltelefonen får användas när man kör bil. Alla andra europeiska länder förutom Sverige har regler för hur man får använda mobiltelefonen när man kör. Tolv länder har dessutom direkta förbud mot att sms:a eller att använda andra funktioner som tar uppmärksamheten från körningen.

– Att sms:a samtidigt som man kör är lika farligt som att köra rattfull. Trots det skickar 25 procent av förarna sms när de kör. Det är därför viktigt att regler tas för hur mobiltelefonen får användas vid bilkörning. Med en lag tydliggör vi vad som inte är tillåtet i trafiken. Många utgår tyvärr ifrån att det som inte är förbjudet också är ofarligt, säger Niklas Stavegård.

Infrastrukturministern och Trafikverket säger nej till att lagstifta, eftersom de anser att en sådan lag skulle vara svår att övervaka. I Danmark resonerar man helt annorlunda och satsar på övervakning som har varit mycket framgångsrik.

– Med en effektiv trafikövervakning, som är svår att undvika, följer fler trafikreglerna och vi kan spara liv. Förbud mot sms och internetsurfande ökar också medvetenheten om att mobiltelefon och bilkörning inte hör ihop, avslutar Niklas Stavegård.

Läs mer på www.motormannen.se

Fotnot: Samtliga europeiska länder förutom Sverige har krav på handsfree-.utrustning för att mobiltelefonen ska få användas under körning. Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Slovenien och Tyskland har dessutom förbud mot att skicka sms eller mot att använda andra funktioner som kräver att föraren håller i mobiltelefonen, exempelvis att använda internet.

Motormännen är Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi arbetar med opinionsbildning för bättre och säkrare vägar, bilar och förare. Som medlem är du med och stöder vårt arbete och får samtidigt en rad förmåner, erbjudanden och fri personlig rådgivning inom juridik, bilteknik och resor. Läs mer på www.motormannen.se

Taggar:

Om oss

Motormännens Riksförbund är landets ledande bilist- och konsumentorganisation. Vi arbetar för en trafikpolitik som präglas av miljöhänsyn, trafiksäkerhet, trafikekonomi och tillgänglighet för den enskilde resenären. Denna helhetssyn innebär att vi ställer krav på en rättvis beskattning och en god infrastruktur. Motormännens målsättning är att ta tillvara konsumenternas intresse i de frågor som berör individens möjlighet till trafiksäker, kostnadseffektiv och miljöanpassad framkomlighet. Läs mer på www.motormannen.se