SMS-förbud nytt EU-krav

EU skärper trafiksäkerhetskraven och kräver förbud mot att sms:a, e-posta och surfa på nätet i samband med bilkörning. Därför tvingas nu Sverige som sista land i Europa att införa ett sådant förbud. Detta enligt en resolution som Europaparlamentet nyligen antagit.

– Vi är mycket positiva till Europaparlamentets beslut. Sverige och infrastrukturministern måste omgående inleda arbetet med lagstiftning mot att sms:a, e-posta och surfa vid bilkörning, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Motormännen har under flera år drivit på hårt för att Sverige ska få samma lagstiftning som resten av Europa har. I Sverige omkommer uppskattningsvis 10 till 20 personer årligen i trafiken på grund av mobiltelefonanvändning vid körning.

– Studier visar att olycksrisken ökar med hela 23 gånger om föraren sms:ar under körning. Det är lika farligt som att köra kraftigt berusad, vilket naturligtvis inte är okej, säger Niklas Stavegård.

Opinionen för sms-förbud i Sverige är mycket stark. Tre av fyra svenskar vill se ett förbud mot sms:ande vid bilkörning. Därför finns det ingen anledning att vänta med ett förbud. Det dåvarande Vägverket har lagt ett förslag på handsfreekrav som skulle kunna användas som grund till ny lag.

– Sverige är ett av världens säkraste länder att köra bil i, men när det gäller mobiltelefonanvändning för förare så har vi mycket att lära oss av övriga Europa, avslutar Niklas Stavegård.

* Europaparlamentets resolution om trafiksäkerhet är en del av gemensamma EU-strategin för att halvera antalet dödade i trafiken till 2020. Europaparlamentets beslut innebär att EU-kommissionen och ministerrådet nu kommer arbeta med frågan.

Motormännen är Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi arbetar med opinionsbildning för bättre och säkrare vägar, bilar och förare. Som medlem är du med och stöder vårt arbete och får samtidigt en rad förmåner, erbjudanden och fri personlig rådgivning inom juridik, bilteknik och resor. Läs mer på www.motormannen.se

Taggar:

Om oss

Motormännens Riksförbund är landets ledande bilist- och konsumentorganisation. Vi arbetar för en trafikpolitik som präglas av miljöhänsyn, trafiksäkerhet, trafikekonomi och tillgänglighet för den enskilde resenären. Denna helhetssyn innebär att vi ställer krav på en rättvis beskattning och en god infrastruktur. Motormännens målsättning är att ta tillvara konsumenternas intresse i de frågor som berör individens möjlighet till trafiksäker, kostnadseffektiv och miljöanpassad framkomlighet. Läs mer på www.motormannen.se