Ändrat antal aktier och röster i MQ Holding AB

Report this content

Till följd av den företrädesemission som MQ Holding AB (publ) (”MQ Holding” eller ”Bolaget”) tidigare informerat om har antalet aktier och röster i Bolaget ändrats under maj 2019.

De aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter har nu registrerats av Bolagsverket. Det totala antalet aktier i MQ Holding har som en följd därav ökat med 54 097 394 aktier, motsvarande lika många röster.

Per den 31 maj 2019 uppgår det totala antalet aktier respektive röster i MQ Holding till 89 253 901 aktier och 89 253 901 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christine Abrahamsson, IR-chef: 031-388 80 23

Denna information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2019 klockan 09:00.

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och JOY. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. JOY vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 171 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se