Ändrat antal aktier och röster i MQ Holding AB

Till följd av den företrädesemission som MQ Holding AB (publ) (”MQ Holding” eller ”Bolaget”) tidigare informerat om har antalet aktier och röster i Bolaget ändrats under juni 2019.

De aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har nu registrerats vid Bolagsverket. Det totala antalet aktier i MQ Holding har som en följd av detta ökat med 16 215 620 aktier, motsvarande lika många röster. Företrädesemissionen är därmed till fullo registrerad.

Per den 28 juni 2019 uppgår det totala antalet aktier respektive röster i MQ Holding till totalt 105 469 521 aktier och 105 469 521 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christine Abrahamsson, IR-chef: 031-388 80 23

Denna information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 klockan 09:00.

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och JOY. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. JOY vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 166 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se

Om oss

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se