Fortsatt stabil utveckling i kvartalet

MQ-koncernen förbättrar rörelseresultat och kassaflöde, bland annat tack vare en markant högre bruttomarginal till följd av en minskad realisationsgrad. Handlingskraft och hög aktivitetsnivå i enlighet med fastlagda planer ligger bakom förbättringen. MQ-kedjan går starkt medan Joy-kedjan i kvartalet drabbas negativt av sommarens konflikt i Göteborgs hamn. Arbetet med att utveckla två starka kedjekoncept och samtidigt dra nytta av synergieffekter intensifieras.

Joy ingår i koncernens rapportering från och med maj 2016.

Fjärde kvartalet (juni 2017-augusti 2017)

 •  Nettoomsättningen uppgick till 467 MSEK (487), en minskning med 4,1 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med 2,7 procent (marknadens jämförbara butiker minskade med 2,4 procent enligt HUI).
 •  Bruttomarginalen uppgick till 54,0 procent (49,9), till följd av en lägre realisationsgrad.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 33 MSEK (31), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,0 procent (6,4).
 •  Periodens resultat understiger föregående år trots ett högre rörelseresultat, vilket främst förklaras av nyttjande av Joys underskottsavdrag som föregående år redovisades som en uppskjuten skatteintäkt. Periodens resultat uppgick till 24 MSEK (27), vilket motsvarar 0,69 SEK (0,76) per aktie efter utspädning.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 43 MSEK (40).

Helåret (september 2016-augusti 2017)

 •  Nettoomsättningen uppgick till 1 821 MSEK (1 681), en ökning med 8,3 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med 1,4 procent (marknadens jämförbara butiker minskade med 2,0 procent enligt HUI).
 •  Bruttomarginalen uppgick till 57,1 procent (54,0).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 124 MSEK (121), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,8 procent (7,2).
 •  Periodens resultat uppgick till 94 MSEK (95), vilket motsvarar 2,67 SEK (2,70) per aktie efter utspädning.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 108 MSEK (95).
 •  Styrelsen föreslår en utdelning om 1,75 SEK (1,75 SEK) per aktie, vilket motsvarar 66 procent av årets resultat efter skatt.

Händelser under fjärde kvartalet

 •  MQ firar 60 framgångsrika år inom varumärkesmode tillsammans med kunder och medarbetare
 •  Inom MQ har ombyggnation av butiken i Varberg genomförts med nytt butikskoncept
 •  MQ har lanserat Replay dam i samtliga butiker
 •  Inom Joy har butikerna i Nacka och Lund haft nypremiär med nytt butikskoncept
 •  Externa varumärken har lanserats i samtliga Joy-butiker
 •  MQ-koncernen inför hållbarhetsprojektet One Bag Habit, ett initiativ att aktivt minska konsumtionen av plast

Händelser efter rapportperiodens slut

 •  Inom MQ har butiken i Kista Galleria flyttats och haft nypremiär
 •  Outlet by MQ har öppnat i Jägersro
 •  Inom Joy har butikerna i Erikslund, Gävle, Västerås, Överby, Östersund och Umeå haft nypremiär med nytt butikskoncept
 •  One Bag Habit har haft sin första avstämningspunkt som visar att koncernen under den första tremånadersperioden sparat 500 000 plastpåsar, vilket motsvarar 16 ton plast

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Ståhl VD och Koncernchef: 031-388 80 10
Tony Siberg vVD och CFO: 031-388 84 01

Denna information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2017 kl.07:15 CET.

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 173 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se 

Taggar:

Media

Media