Board Brief från ordförande Ulf Henning

Report this content

myFC:s styrelseordförande Ulf Henning kommenterar den senaste tidens händelser i omvärlden och på företaget.

”Jag vill börja med att tacka för det förtroende som myFC:s aktieägare gett mig genom att välja mig som styrelseordförande. Under mina åtta år i bolaget har jag lärt känna myFC väl och vet vilken potential som finns hos personalen, våra produkter och hela vår teknologi.

Som har framgått i pressmeddelanden inför min nominering till styrelsen har jag mångårig erfarenhet av höga chefsuppdrag inom ett flertal branscher, bland annat som CFO för det nordeuropeiska konsultföretaget eWork och styrelseledamot för flera av eWork-koncernens dotterbolag. Dessförinnan var jag VD inom MTG-koncernen. Min uppgift blir nu att tillsammans med övriga styrelsemedlemmar ge bolaget de bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sitt arbete. En väl sammansatt och fungerande styrelse, som arbetar nära VD i olika strategiska frågor och i företagets långsiktiga finansiering, är avgörande för att bolaget ska lyckas.

Min bedömning är att myFC är väl rustat att möta en framtid som visar allt större intresse för vätgasdrift. Behovet av nya miljövänligare energikällor har aldrig varit större och dagligen rapporteras det i media hur vätgas kan ersätta fossila bränslen inom en rad olika områden. En avgörande del i att möjliggöra detta är väl fungerande och anpassade bränsleceller, och det är precis detta vi på myFC arbetar med. Vi har kommit en bra bit på vägen i att hitta lämpliga samarbetspartners och utveckla nya lösningar och produkter. Flera intressanta projekt pågår.

myFC har genomfört ett antal större förändringar under den senaste tiden. Jag vill ta detta tillfälle att göra ett förtydligande när det gäller en av våra huvudägare. Bolaget H 119 AG, som äger mer än 43 miljoner aktier i myFC, ägdes ursprungligen till lika andel av Markus Hermanek och Alex Guy. I början av februari i år köpte Alex Guy samtliga Markus Hermaneks aktier i H 119 AG. Detta har ingen direkt bäring på myFC, eftersom H 119 AG hela tiden behöll sina aktier och ingen direkt försäljning av aktier i myFC skedde, men har ändå förorsakat en del frågor, och därför vill jag återigen förtydliga detta. Därmed har också Helvetican Internationals indirekta engagemang i myFC avslutats, medan H 119 AG kvarstår fortsatt som vår största ägare.

Jag är övertygad om att myFC kommer att ha en viktig roll i framtida energilösningar där mikrobränsleceller är en del av tekniklösningen. Vår unika Laminacell med dess prestanda och flexibilitet kommer att ge stora fördelar i många olika applikationer framåt. Jag är glad att även fortsatt vara en av spelarna i det team som myFC ställer upp med.”

Ulf Henning
Styrelseordförande, myFC

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: 0738 09 33 83 

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se
Telefon: 08 409 421 20

Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Min uppgift blir nu att tillsammans med övriga styrelsemedlemmar ge bolaget de bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sitt arbete. En väl sammansatt och fungerande styrelse, som arbetar nära VD i olika strategiska frågor och i företagets långsiktiga finansiering, är avgörande för att bolaget ska lyckas.
Ulf Henning, styrelseordförande myFC