Citat

Alla som arbetar med mobilitet kämpar med samma saker. Det handlar om räckvidd och laddtid, och där har vi en lösning att erbjuda.
Alexander Blomqvist, försäljningschef, myFC
Med tanke på allt det fokus som bränslecells- och vätgasindustrin får just nu, som en hållbar teknologi för energikonvertering och energilagring, kan vi konstatera att vindarna blåser i vår riktning och att bolaget befinner sig på en väldigt bra position.
Michael Glantz, vd, myFC
Jag är övertygad om att vi kommer att få se och höra mycket om myFC i framtiden och jag vill passa på att önska alla på bolaget lycka till.
Ulf Henning, styrelseordförande, myFC
Nordamerika är en nyckelmarknad för myFCs ambition att bli en global aktör inom bränsleceller.
Michael Glantz, vd, myFC
Marknaden har mognat och förståelsen och acceptansen när det gäller bränsleceller är mycket större än för bara några år sedan. Industrin börjar komma till insikt om att enbart batterier inte löser alla problem.
Stefan Axelsson, senior projektledare, myFC
De senaste åren har försäljningen av cargobikes ökat med cirka 50 procent per år i Europa.
Michael Glantz, vd, myFC.
Vi kan erbjuda ett system som i varje applikation är optimerat för den effekt som målsystemet kräver. Det ger ett system med som kräver mycket liten volym, och som har en mycket konkurrenskraftig kostnad.
Sebastian Weber, CTO, myFC
När det blir kallt påverkas robotarnas batterier negativt och de börjar prestera sämre, då kan en kombination med bränsleceller lösa problemet.
Sebastian Weber, CTO, myFC
Efterfrågan på nya energilösningar ökar kraftigt och marknaden för  bränsleceller och vätgas är enorm. MyFC har visat att våra bränclecellsapplikationer kan fylla ett viktigt gap i energiförsörjningen. Jag är mycket nöjd med detta kapitaltillskott som förstärker bolagets möjligheter att ta en del av denna snabbt växande marknad.
Ulf Henning, styrelseordförande, myFC
Om en av bränslecellsmodulerna presterar sämre kan systemet identifiera det. Då är det möjligt byta enbart den specifika bränslecellsmodulen, man behöver inte byta hela systemet. I en sådan situation går det också att byta till en nyare och förbättrad version med uppgraderade egenskaper.
Sebastian Weber, CTO, myFC
Projektet har hållit tidsplanen och vi har visat att vi snabbt kan utveckla nya versioner av vår bränslecellsteknik och anpassa den för så här specifika områden.
Sebastian Weber, CTO, myFC
Det säkerställer att alla komponenter fungerar under bra förhållanden, så att de inte arbetar på ett felaktigt sätt. BOP:n kan också stänga av applikationen om systemet upptäcker något problem.
Akhil Madem, utvecklingsingenjör på myFC.
Softmobility är ett av våra prioriterade segment och projektet innebär att vi kan testa och visa upp möjligheterna med vår teknologi inom ett högintressant område.
Sebastian Weber, CTO, myFC.
Vätgasen vinner mer och mer mark, och det här är precis den boost som den behöver för att etablera sig på allvar som drivmedel i Sverige.
Michael Glantz, vd, myFC
Vi jobbar målmedvetet och vetenskapligt för att leverera något som tar samhället framåt, mot en ökad grad av hållbarhet.
Jonas Lindberg, Senior Core Technology Engineer, myFC
Med tanke på de stora satsningar som nu sker inom vätgasområdet i Europa, och även i övriga världen, kan vi inte annat än se positivt på framtiden.
Michael Glantz, vd, myFC
Det möjliggör en kostnadseffektiv, individuellt anpassad och mer skonsam drift.
Sebastian Weber, teknisk chef, myFC
En miljardindustri växt fram, och vår teknologi är på väg att bli en viktig del i den utvecklingen.
Michael Glantz, vd, myFC
Nilsson Energy hamnar i en perfekt omgivning, där det finns många möjligheter till synergieffekter och utvecklingspotentialer.
Michael Glantz, vd, myFC
Om vi ​​tittar på vår position idag, och hur möjligheterna kommer att se ut de närmaste åren, kan vi konstatera att vi aldrig tidigare har haft bättre utsikter.
Michael Glantz, vd, myFC
Tillsammans kan vi leverera ett slutet och hållbart kretslopp med grön vätgas som bas till vår patenterade bränslecellsteknik.
Michael Glantz, vd, myFC
Vår teknologi bidrar till hållbarhet, grön omställning, den minskar klimatavtrycket, skapar ökad konkurrenskraft och just nu upplever vi att vårt erbjudande får uppmärksamhet av intressanta aktörer inom våra prioriterade segment.
Michael Glantz, vd, myFC
Vi ser att efterfrågan på vår teknologi ökar i stora och snabbväxande industrier där förnyelsebar och hållbart framställd energi är i fokus.
Michael Glantz, vd, myFC
Det är en viktig kommersiell framgång för oss som ett innovationsdrivet företag med vår vätgasdrivna och hållbara bränslecellsteknik, samt för dess användning i det för oss prioriterade segmentet intralogistik.
Michael Glantz, vd, myFC
Indien är en mycket stor marknad där vätgasteknologi får alltmer uppmärksamhet.
Sebastian Weber, CTO på myFC
Vi ser stora möjligheter för logistikbranschen att öka effektiviteten, minska omkostnader, höja lönsamheten och även minska sin miljöpåverkan med hjälp av vår hållbara teknologi.
Michael Glantz, vd på myFC
Det är ett mycket respekterat företag bland cyklister och e-cyklister runt om i världen. Jag är hedrad över att få samarbeta med dem.
Michael Glantz, vd, myFC.
Vi ser stor en stor och växande potential för vår teknologi inom soft mobility.
Michael Glantz, vd på myFC
Jag ser intralogistik som en bransch där vår teknologi kan bli något av en gamechanger, både hållbarhetsmässigt och ekonomiskt.
Sebastian Weber, CTO på myFC
Avtalet öppnar en potential för en utrullning av tekniken hos kunden, därmed skapar det också en möjlighet att visa upp myFC:s teknik för en större marknad.
Tim Hannig, senior business advisor, myFC
Den globala logistikindustrin inför en omställning och satsar på hållbar automation som ett led i att genom effektiviseringar öka konkurrenskraften.
Michael Glantz, vd för myFC
Bränslecellens effektivitet kan ökas med upp till 75 procent genom att använda spillenergin för att värma fordonets hytt under kalla temperaturförhållanden.
Sebastian Weber, CTO på myFC
Vi är redo att göra allt vi kan för att bereda marken för att vätgas ska bli en central del av Sveriges väg mot hållbarhet, och att vi ska bli ett ledande vätgasland.
Per Bolund, miljö- och klimatminister.
Vi är på väg in i en mycket spännande tid för myFC. Intresset för vätgaslösningar ökar nu märkbart, både från industrin och samhället. Mönstret är bekant från andra teknikskiften: när förändringar i samhället väl sker, då sker de snabbt. Vi på myFC är väl förberedda för den här förändringen och kan kapitalisera på den.
Michael Glantz, vd myFC
Toyotas satsning på bränsleceller visar på stor tilltro till vätgasteknologin som framtidens energibärare.
Michael Glantz, vd, myFC.
Vätgas är starkt på frammarsch. Det är en grön och hållbar lösning för framtiden.
Michael Glantz, vd för myFC.
Den breda vätgasdiskussionen är fortfarande huvudsakligen inriktad på tung industri och stora fordon. Vi förutsåg tidigt hur fort marknaden för applikationer med små effektbehov växte samtidigt som vi konstaterade att ingen annan har en lika anpassningsbar teknik som vår för att kunna adressera denna marknad.
Michael Perselius, marknadschef på myFC
Affären öppnar upp intresset för integrering i flera andra sektorer, bland annat finns en stor potential inom logistikbranschen. Vår teknologi passar exempelvis mycket bra för automatiska logistikrobotar av typen AMR och AGV. Även lagertruckar är en tänkbar applikation.
Klaus Juergen Wiemers, styrelseledamot myFC
Vår teknologi är som gjord för den här typen av lösningar för soft mobility, med mindre elektrifierade fordon som last mile delivery-fordon, sparkcyklar, elcyklar och liknande, där vanlig batteridrift alltid innebär begränsningar. Med våra bränsleceller går det som regel att förlänga räckvidden ordentligt jämfört med enbart batterier.
Johnny Bräster, styrelseledamot myFC
Vår teknik är ideal för e-mobilitet, eftersom den är särskilt utvecklad för att ge freedom-in-design, modularitet, flexibilitet och hög energidensitet. Mycket riktigt visar aktörerna i det här snabbväxande segmentet också ett allt större intresse för vätgasens fördelar. Jag är stolt över detta kommersiella utvecklingsprojekt med en välrenommerad komponenttillverkare inom elektrisk mobilitet.
Michael Glantz, VD myFC
Min uppgift blir nu att tillsammans med övriga styrelsemedlemmar ge bolaget de bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sitt arbete. En väl sammansatt och fungerande styrelse, som arbetar nära VD i olika strategiska frågor och i företagets långsiktiga finansiering, är avgörande för att bolaget ska lyckas.
Ulf Henning, styrelseordförande myFC
Insikten om att batterier och befintlig infrastruktur inte kommer att kunna lösa energi- och effektbehovet i en elektrifierad, digital värld breder ut sig bland beslutsfattare och investerare. Med den insikten ökar takten i omställningen. Och här står vi på myFC, en etablerad aktör, känd i internationella bränslecellskretsar med en omfattande patentportfölj och en unikt flexibel teknisk lösning som kan lösa så många problem i en värld där vätgassystemen nu börjar komma på plats.
MIchael Glantz, VD myFC
Våra tekniska framsteg är mer än prestandasiffror. Det vi gör är komplext och varje genombrott bör ses i ett större sammanhang. Ju fler länder som sätter sina vätgasstrategier desto tydligare blir vår adresserbara marknad. När vätgasutbyggnaden tar verklig fart kommer myndigheter och regulatorer inte bara att leta efter stora system. Vi ser redan tydliga tecken från till exempel Tyskland på viljan att utnyttja hela investeringen, och då behövs också mindre system som vårt.
Michael Glantz, vd myFC
Jag är glad att välkomna ytterligare en ingenjör till företaget, i detta fall en med specialistkompetens inom finans. Samtidigt som jag säger välkommen till Mattias vill jag också återigen tacka Ulf Henning för hans närmare 9 år i företagets tjänst som CFO, och för hans stöd i att säkra en smidig överlämning till Mattias.
Michael Glantz, vd för myFC
Å styrelsens vägnar vill jag rikta mitt varma tack till Markus Hermanek för det han gjort för myFC under dessa år. Markus har byggt en grund för myFC:s fortsatta framtid och framgång. Jag är också mycket glad att tillkännage vår nominering av Ulf Henning som ny styrelseordförande. Han är en rutinerad ledare med erfarenhet från flera börsnoterade företag med en unikt djup förståelse för myFC.
Alex Guy, ordförande för valberedningen
En taxirörelse eller budservice tjänar bara pengar när fordonen rullar, och elfordon som laddas måste stå stilla. Men lägger du till en bränslecell i ekvationen kan du hålla igång verksamheten utan avbrott utan att behöva investera i till exempel extra batterier. Det är en otroligt elegant lösning och hela logiken bakom vår teknikutveckling.
Sebastian Weber, CTO för myFC
Det här patentet är ytterligare bevis för vår tekniska spets i de segment vi riktar in oss på, det vill säga fordon med 2-4 hjul, marina applikationer och deras stödsystem. Varje industri eftersträvar förenklad, mer kostnadseffektiv tillverkning. Det gör innovationer som vår som minskar antalet komponenter mycket attraktiva.
Michael Glantz, VD myFC
Detta är en innovativ lösning och en mycket effektiv ventildesign. Ett exempel på applikation är när en enskild bränslecell inverteras, så att den genererar gas istället för att konvertera den till energi. På det sättet kan ett vätgasaktiverat membran expandera och reglera flödet in i de återstående bränslecellerna för effektiv vätgasreglering och en mycket enkel och kostnadseffektiv tillverkningslösning.
Michael Glantz, vd myFC
Vi anser att projektet är strategiskt viktigt eftersom elektrifierade hybridfordon, som alltså består av bränsleceller och batterier samt deras drivlinor, kommer att bli en stor del av vår framtida marknad.
Michael Glantz, cd myFC
Vi anser att projektet är strategiskt viktigt eftersom elektrifierade hybridfordon, som alltså består av bränsleceller och batterier samt deras drivlinor, kommer att bli en stor del av vår framtida marknad.
Michael Glantz, cd myFC