Citat

Den 17 juni demonstrerade vi ett fullt fungerande konceptfordon med elektrisk framdrift genom vår bränslecellsteknik. Det var en milstolpe och ett exempel på vad vår teknik, integrerad i våra kunders applikationer, kan åstadkomma. I sammanfattning visade vi hur våra vätgasbränsleceller kan avlasta och lösa några av utmaningarna med batterier, och därmed stödja det globala skiftet till elektrifiering. Våra små och modulära bränsleceller erbjuder dessutom en unik nivå av freedom in design.
Michael Glantz, vd myFC
Vi befinner oss vid en tidpunkt då vår teknikutveckling är väl matchad med marknadens mognad att ta emot vätgasbaserade energilösningar. Vi är i en position där vår teknik är beprövad och redo för integration i en mängd olika applikationer. Efterfrågan på elektrifierad mobilitet – fordon med 2-4 hjul, marina applikationer och deras olika stödsystem – växer snabbt i alla delar av världen. Om det inte redan var tydligt har den globala Covid-pandemin visat att säker, kostnadseffektiv och grön mobilitet är en nödvändighet i vårt samhälle.
Michael Glants, VD myFC
Vi har framgångsrikt säkrat finansiering för myFC, vilket kommer att göra det möjlighet för företaget att kapitalisera på kommersialiseringen av dess unika bränslecellsteknik.
Markus Hermanek, styrelseordförande
Last-mile, elektrisk mobilitet är mycket viktig i de regioner där RahRah kommer att verka och vi är måna om att utvärdera vilken roll bränsleceller skulle kunna ha i våra fordon. myFC har en mycket intressant tekniklösning och jag ser fram emot att utforska hur den kan stödja våra produkter.
Obaid Rahman, vd för RahRah Technologies LLC
Att färdigställa det här projektet i enlighet med vårt löfte till marknaden i mitten av en pandemi har varit en utmaning. Jag är tacksam till alla som har bidragit.
Michael Glantz, vd för myFC.
myFC utvecklar innovativa teknologilösningar inom ett intressant område och med en tydlig inriktning mot minskad klimatpåverkan.
Alex Guy, managing partner Helvetican International Ltd.
Vi kan minska klimatpåverkan och förbättra användarupplevelsen för företag som vill ha ett hållbart och innovativt komplement till batterier.Vår tekniklösning är relevant för alla tillverkare av batteridrivna produkter som är intresserade av att addera vätgas och bränsleceller till ekvationen.
Sebastuan Weber, CTIO myFC
JAQ Hybrid har fått ett gott mottagande i Japan med bland annat fina betyg i användarundersökningar. Jag är mycket glad att Lightec nu lagt sin andra order och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.
Björn Westerholm, VD för myFC
Det är med en bra känsla i ryggen som vi leder in myFC i nästa fas, och styrelsens och ledningens deltagande i nyemissionen är ett fint bevis för detta.
Björn Westerholm, vd för myFC
myFC är idag väl positionerat och emissionen gör oss rustade för tillväxt. Vi har ett skalbart, patenterat och säkert erbjudande. För varje såld bränslecell har vi en hävstång i form av försäljningen av bränsle. Här ser vi återkommande intäkter som skulle kunna bli 5-10 gånger högre än försäljningen av varje bränslecell.
Björn Westerholm, vd myFC
Nashuakoncernen är en viktig partner i regionen och detta samarbete kommer att bli mycket spännande för myFC. Jag känner tilltro till våra förutsättningar för vidare försäljning av JAQ Hybrid i Sub-Sahara.
Ville Lejon-Avrin, säljchef på myFC
Samtidigt som vi fortsätter att försvara vår höga teknikhöjd och starka patentportfölj så lägger vi ytterligare avstånd till våra konkurrenter och fortsätter att driva utvecklingen av gröna fossilfria bränslen framåt.
Michael Glantz, Chief Technology Officer för myFC
Att omgärda vår teknologi och våra innovationer med en starkt IP-skydd är en viktig del av vår strategi,
Michael Glantz, Chief Technology Officer för myFC
myFC:s lösning med en bränslecellsbaserad räckviddsförlängare, löser dessa utmaningar på ett smart sätt och utlovar lägre tillverkningskostnad, längre räckvidd och flexibilitet i integrationen – självklart fortfarande helt avgasfritt.
Pouya H. Moud, utvecklingschef för LAMINA REX
myFC grundades för att minska beroendet av batterier. Företagets målsättning kvarstår: att erbjuda ett realistiskt komplement till litiumjonbatterier – ett alternativt som är mer tillgängligt, mer hållbart och med högre specifik energi.
Sebastian Weber, CTIO
Att upprätthålla kommunikationen när strömmen går är en ny och efterfrågad form av katastrofberedskap. När man behöver vara ständigt förberedd på det oväntade är JAQ Hybrid innovativ, pålitlig och grön.
Ville Lejon-Avrin, tf försäljningsdirektör myFC
Den här innovationen säkerställer att förfalskade kort inte kommer att accepteras av vårt system. Det betyder att konsumenterna kan lita på att de kort som de använder är certifierade och säkra, tillverkarna kan vara säkra på att garantierna för deras produkter inte äventyras, och vi på myFC kan skydda våra potentiella återkommande intäkter från PowerCards.
Björn Westerholm, vd myFC
Kombinationen grön el och att slippa oroa sig för att ha en urladdad smartphone tror vi är väldigt attraktiv för japanska konsumenter. Vi ser fram emot att kunna erbjuda JAQ Hybrid till våra kunder.
Takuro Hirota, vd för Lightec.
Vi kan nu visa enkelheten i att ladda sin smartphone on-the-go.
Sebastian Weber, Chief Technology Integration Officer
MyFC befinner sig i framkanten av teknikutvecklingen, och vi är ett uttalat kompetensföretag. Individer med tung erfarenhet och ett absolut fokus på uppgiften är en förutsättning för vår fortsatta expansion och utveckling.
Björn Westerholm, vd myFC
MyFC:s satsning på utveckling inom bränslecellsområdet ligger verkligen i tiden, och är spännande för någon med min bakgrund. Jag ser fram emot att bidra till att göra den här tekniken tillgänglig för många
Chao Chen
”Sammanfattningsvis ser jag tillbaka på Q1 2018 som ett kvartal då vi tog många viktiga steg. Vår första leverans av JAQ Hybrid är genomförd och vi har ombesörjt vår tekniska basutveckling på ett tillfredsställande sätt. Intresset för våra produkter och vår teknologi bland potentiella kunder har tagit fart. Jag ser nu fram emot att fortsätta att sälja JAQ Hybrid och samtidigt marknadsföra de underliggande tekniska komponenterna och alla fördelarna med vår patenterade teknik till smartphonevärlden, powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i fordonsindustrin, uppbackad av en unik och världsledande teknik, en stark kassa som möjliggör satsningar framåt, och ett starkt team som kan exekvera enligt plan.”
Björn Westerholm
– Jag har jobbat med teknik och utveckling inom fordonsindustrin hela min karriär. Sedan 2005 har jag ägnat mig nästan uteslutande åt miljöteknik i olika former. Det beslutet följde med insikten om vad som håller på att hända med vårt klimat, där transportsektorn utan tvekan har ett mycket stort ansvar för att minska utsläppen. -MyFC har extremt spännande tekniska lösningar på några av elfordonsbranschens största utmaningar, framför allt bränsledistribution i kombination med deras bränslecell. Att skapa vätgasen på plats, som myFC gör, måste utforskas, och jag vill bidra med det jag kan för att förverkliga lösningen.
Per Svantesson
– Per har exceptionell erfarenhet från fordonsbranschen och med honom ombord tar vi ett stort kliv framåt när det gäller fordonskompetens i vår styrelse. Han kommer att vara mycket värdefull för vår utveckling av en räckviddsförlängare för elfordon, LAMINA REX. Per har en smittande, genuin passion för grön energi, och delar helt våra ambitioner om att föra den här tekniken framåt och göra den verkligt kommersiell,
Björn Westerholm
Vi uppskattar att vår bränslecell LAMINA med tillhörande bränsle kommer att överträffa litiumjonbatterier vad gäller energi per volym och vikt senast år 2020.
Björn Westerholm
Med detta kapitaltillskott kan vi både öka investeringarna i JAQ Hybrid och stärka våra övriga FoU-aktiviteter.
Björn Westerholm
Jag har utlovat organisationsförstärkningar länge, och jag är mycket glad att kunna leverera på det löftet.
Björn Westerholm, vd myFC
Som innovationsföretag är det oerhört viktigt att vår tekniska utveckling av både bränslecell och bränsle skyddas av patent. Den godkända patentansökan visar att vi har en framgångsrik strategi för immaterialrätt.
Björn Westerholm, vd för myFC.
Med JAQ Hybrid har vi gjort världens minsta bränslecellsladdare ännu mindre och smartare. Det är ett stort kliv mot vår vision att erbjuda ständigt tillgänglig grön energi.
Björn Westerholm, vd myFC
unna erbjuda ett bränFör oss är det viktigt att ksle med högre energidensitet, vilket är lättare när vi har full kontroll över produktionen. Att kunna bedriva tillverkning i Sverige känns naturligtvis extra roligt när vi är ett svenskt teknikbolag med rötter från KTH
Björn Westerholm, VD för myFC
Våra kunder vill ha högre effekt och mer energi, framförallt till sina telefoner, men också för att kunna ge extra batteritid till exempelvis sin iPad. Därför har vi skapat en produkt som ger tillräckligt hög effekt för att även kunna ladda din surfplatta och som fortfarande gör dig oberoende av eluttag. Vi är oerhört glada över att nu kunna erbjuda marknadens bästa alternativ för snabb, omedelbar och miljövänlig laddning, överallt.
Björn Westerholm, VD för myFC
Tescos vision om att ständigt förnya sig och att ligga steget före konkurrenterna går hand i hand med vår egen vision och därför ser vi Tesco direct som en mycket bra kanal för vår bränslecellsladdare myFC PowerTrekk
Björn Westerholm, VD för myFC