• news.cision.com/
  • myFC/
  • Patent i Indien möjliggör för en stor framtida marknad för myFC:s teknologi

Patent i Indien möjliggör för en stor framtida marknad för myFC:s teknologi

Report this content

myFC har fått ett av sina patent godkända av det indiska patentverket. Patentet skyddar en skonsam metod för att effektivt starta upp bränslecellerna och övergå till en effektgenererande fas, och samtidigt upprätthålla bränslecellernas långa livstid.

Indien, med närmare 1,4 miljarder invånare är ett land där det satsas mycket på vätgasteknologi, med fokus på att utnyttja energiresurser mer effektivt utan att tappa konkurrenskraft och att förbättra miljöförhållandena, framför allt i högt befolkade urbana miljöer.
Grön vätgasteknologi har stora fördelar rent hållbarhetsmässigt och Sebastian Weber, teknisk chef på myFC ser goda möjligheter för företaget i landet.
– Indien är en mycket stor marknad där vätgasteknologi får alltmer uppmärksamhet. Vi ser en stor framtida potential i takt med att behov och efterfrågan växer, säger han.
Enligt Sebastian Weber bygger patentet vidare på en av företagets tidigare patenterade innovationer.
Patentet har tidigare godkänts i USA, Kina, Japan och Kanada.
myFC:s patentportfölj består av mer än 100 godkända patent och pågående patentansökningar.

Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-28 08:00 CET.

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: 070 789 07 40

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se
Telefon: 08 409 421 20

Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Indien är en mycket stor marknad där vätgasteknologi får alltmer uppmärksamhet.
Sebastian Weber, CTO på myFC