Executive Brief från VD Michael Glantz

Report this content

myFC:s Michael Glantz kommenterar den senaste tidens händelser i omvärlden och på företaget.

”Ett antal stora beslut kring finansiering, ledning och styrelse är nu offentliggjorda och implementerade och jag har därmed möjlighet att återkomma i en Executive Brief. Det har jag sett fram emot. Vår nyvalda styrelseordförande Ulf Henning kommer inom kort publicera en Board Brief, så jag lämnar åt honom att kommentera nyheterna kring vår finansiering och den senaste tidens ägarförändringar.

Med våren kommer förändringar i min ledningsgrupp. Om två veckor välkomnar jag Mattias Kirvesniemi, vår nya CFO, och därmed kan Ulf Henning slutligen lämna ifrån sig ekonomiansvaret. Ulf har stannat kvar och stöttat oss i CFO-rollen under mer än ett halvår efter att han meddelade sin pension från det operativa arbetet. Tack vare hans lojalitet har vi bibehållit kontinuitet och säkrat en smidig överlämning till Mattias, vilket jag är väldigt tacksam för.

Under dessa månader uppstod samtidigt behovet av en ny styrelseordförande, och ingen är gladare än jag över att Ulf tackade ja. Jag har förlitat mig på Ulfs kunnighet och djupa kunskap om myFC under vår tid som kollegor och jag ser fram emot att fortsätta det strategiska samarbetet tillsammans när det operativa arbetet nu tar slut.

Det har gått ett år sedan Covid-pandemin bröt ut, och den påverkar oss som alla andra. Våra kommersiella diskussioner framskrider, men jag kan konstatera att förloppen till avslut blir mer utdragna. Det är svårare att etablera samarbeten när man inte kan ses ansikte mot ansikte, oavsett hur bra de digitala hjälpmedlen är, och med en global ekonomi i ständig gungning tar allting längre tid än vanligt. Däremot har vi inte att tappat fart i arbetet i labbet, tvärtom. Vi har pandemianpassat arbetsplatser och arbetstid för att kunna hålla avstånd och samtidigt vara effektiva. Som jag nämnde i bokslutskommunikén har arbetet gett resultat i form av tekniksprång, möjligen de största sprången vi gjort hittills som företag. Jag skulle vilja beskriva dem lite mer i detalj.

Vår tekniska lösning har redan en mycket hög energi- och effektdensitet, det vill säga en relativt sett hög förmåga att lagra och generera energi jämfört med våra konkurrenter och dagens batteriteknik. I år har vi tagit stora tekniksprång framåt i energidensiteten i vårt totala system som är i par med eller bättre än dagens litium jon-batterier. Detta är av speciellt stort värde i de tillämpningar vi tittar på som kräver både hög energidensitet och ett väl balanserat system.

Vår fortsatt växande patentportfölj är ett externt bevis för våra tekniska framsteg. Bara de senaste månaderna har vi fått patent godkända i Brasilien och Indien, och alldeles nyligen godkändes två helt nya patent för optimerad effektbalans mellan bränslecell och batteri här i Sverige. Dessa innovationer används redan i vår verksamhet, bland annat i de kundapplikationer vi tittar på, där återigen balansen mellan batteri och bränslecell gör vårt system väldigt kostnadseffektivt genom att öka den tillgängliga driftstiden, så kallad ”up-time”. Livslängden på det totala systemet ökar med 2-4 gånger. Med vårt bränslecellssystem gör vi även hybridsystem mellan batterier och bränsleceller tillgängliga för miljöer där normalt sett enbart batterier har svårt att fungera tillfredställande, som i kylrum och andra miljöer där temperaturen är låg. En stor och snabbt växande marknad som vi jobbar mot är elektrifierade lagerrobotar, AMR och AGV. I denna marknad ser vi  stora möjligheter och en mycket bra matchning för vår modulära och skalbara teknik.

 En kunskap vi tagit hem i våra pågående projekt är exakt vilka effektbehov olika fordonskategorier har. Likheterna är långt större än skillnaderna, vare sig det gäller elcyklar, mopeder, trehjulingar och mindre fyrhjulingar eller stödsystem (som värme och kyla) i större fordon. När jag pratar om storheten i vår modulära, flexibla design menar jag konkret att vi kan använda samma grundteknik och enkelt skala den upp och ner. Det är en absolut särskiljande faktor för oss, eller unique selling point. Vår teknik kan bokstavligen anpassas efter fordonets effektbehov och platstillgång för energilagring och generering.

Våra utvecklingsprojekt finansierade av Energimyndigheten har, förutom att bekräfta att vi har ett väl positionerat erbjudande, också påmint oss om att vi har fantastiska medarbetare med mycket specialiserad och eftersökt kompetens. Och nu när vi ser att marknadsutvecklingen blir allt mer gynnsam för oss kommer vi att behöva fler kollegor. Vi tittar ständigt efter specialkompetens inom bränsleceller, elektrokemi och elektronik så har du någon i ditt kontaktnät, be dem höra av sig till mig.  

Marknadsutvecklingen, slutligen. Det går fort nu. Idag går det inte att öppna en finans-, teknik- eller hållbarhetstidning utan att läsa om vätgasdrift. Den förändringen har kommit under bara de senaste åren. I dag finns en bred politisk och industriell samsyn kring vätgasens avgörande roll för att säkra grön och kostnadseffektiv energilagring och energiförsörjning. Stora investerare ser vätgas som en väg till tillväxt och exportframgång – titta bara på nyheten om att en helt ny fabrik för vätgasdriven framställning av fossilfritt stål ska byggas i norra Sverige. Vi jobbar kontinuerligt på att bredda vårt kompetensnätverk och partnerskap i direkta och intilliggande industrisegment där vi förstås ser vätgasproduktion och vätgaslagring som en ”game changer”. Vi har en mycket kompetent, växande industri och kunskapsbank i Sverige som vi ska vårda, utveckla och samarbeta med.

Insikten om att batterier och befintlig infrastruktur inte kommer att kunna lösa energi- och effektbehovet i en elektrifierad, digital värld breder ut sig bland beslutsfattare och investerare. Med den insikten ökar takten i omställningen. Och här står vi på myFC, en etablerad aktör, känd i internationella bränslecellskretsar med en omfattande patentportfölj och en unikt flexibel teknisk lösning som kan lösa så många problem i en värld där vätgassystemen nu börjar komma på plats."

Michael Glantz
VD, myFC

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: 0738 09 33 83 

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se
Telefon: 08 409 421 20

Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Insikten om att batterier och befintlig infrastruktur inte kommer att kunna lösa energi- och effektbehovet i en elektrifierad, digital värld breder ut sig bland beslutsfattare och investerare. Med den insikten ökar takten i omställningen. Och här står vi på myFC, en etablerad aktör, känd i internationella bränslecellskretsar med en omfattande patentportfölj och en unikt flexibel teknisk lösning som kan lösa så många problem i en värld där vätgassystemen nu börjar komma på plats.
MIchael Glantz, VD myFC