myFC Outlook: Elmotor på trampcykeln skapade en miljardindustri

Report this content

myFC Outlook är omvärldsbevakande, ickeregulatorisk information från myFC:s kommunikationsavdelning. Innehållet speglar branscher och segment som ingår i eller tangerar bolagets intressesfär. Siffror och data i denna text ska ej ses som en prognos för kommande intäkter.

För något decennium sedan, när de första el-cykelbutikerna dök upp i städerna, var det få som såg potentialen. En del reagerade till och med negativt på att ha motorer på tvåhjulingarna, i stället för att trampa själv och få motion på köpet.
– Sedan dess har en miljardindustri växt fram, och vår teknologi är på väg att bli en viktig del i den utvecklingen, och en del av den gröna omställning och hållbara mobilitet som EU satsar på, säger Michael Glantz, vd på myFC.

När elcykeln lanserades var det som ett hållbart alternativ till fordon med förbränningsmotorer, som bilar och mopeder. En praktisk lösning på de utmaningar med infrastruktur som den tilltagande urbaniseringen skapat. Om 30 år kommer den andel av jordens invånare som bor i städer att ha växt från dagens cirka 55 procent till 75 procent. Under samma tid beräknas jordens befolkning ha ökat till 9,7 miljarder.
Det blir alltså fler och fler som vill samsas i samma urbana miljö, och även om städerna i sig växer blir det ändå svårt att få plats på gatorna. I alla fall om alla ska ha sin egen bil med plats för fyra fem personer. För att få ihop ekvationen krävs fordon som tar mindre plats, och som inte heller kräver skrymmande parkeringsytor just där marken är som allra dyrast.
– Elcykeln, sparkcykeln, taxipodden och lastcykeln är några av de lösningar som har framtiden för sig när varken bilen eller bussar riktigt får plats, säger Michael Glantz.

Från att för tio år sedan ha setts som udda nykomlingar i stadstrafiken har elcykelns popularitet formligen exploderat de senaste åren. Inte minst under coronapandemin när många såg en fördel i att byta till tvåhjuling i stället för att samsas med andra i kollektivtrafiken – i storstäder som London och Paris ökade cyklingen med cirka 30 procent under pandemin.
Enligt World Economic Forum (WEF) ökade den generella cykelförsäljningen i USA med 65 procent från 2019 till 2020. Imponerande, men en titt på elcykeln specifikt under samma tid visar enligt WEF en ännu mer anslående siffra: en ökning med 145 procent.
Enligt marknadsundersökningsföretaget Mordor Intelligence var marknaden för elcyklar värderad till 23,89 miljarder dollar 2020, med en förväntan på en ökning till 47,68 miljarder dollar fram till 2026, så gott som en fördubbling alltså. Den årliga värdeökningen i segmentet (CAGR) beräknas till 12,27 procent.

Den amerikanska affärstidningen Forbes skriver i en prognos att den generella cykelförsäljningen i Europa kommer att öka med närmare 47 procent mellan 2019 och 2030. Under de åren beräknar Forbes att den totala försäljningen på kontinenten har ökat från cirka 22 miljoner till drygt 30 miljoner, vilket är mer än dubbelt så många som antalet bilar som varje år nyregistreras i de europeiska länderna. Under samma tid ser Forbes ett skifte på cykeltronen: elcykeln har då – om de spår rätt – ökat sin andel gentemot den konventionella, omotoriserade cykeln från en dryg femtedel till att dominera med en andel på mer än 50 procent av den totala cykelförsäljningen, och med ett marknadsvärde på över 15 miljarder. När cykeln blir elektrifierad ökar dessutom förädlingsvärdet. Samtidigt lyfts cykeln in i ett premiumsegment där konsumenterna är beredda att betala mer pengar.

Ett annat tecken i tiden som säger något om förväntningarna på elcykelbranschen är utvecklingen för amerikanska Rad Power Bikes. Företaget är grundat av entreprenören Mike Radebaugh, som framstår som något av elcykeln Steve Jobs. Som 15-åring byggde han ihop sin första elcykel med hjälp av delar från amerikanska detaljhandelskedjan Radio Schack och från eBay – vilket blev starten på bolaget. Pengarna till delarna hade han tjänat in som väskbärare på hemstadens enda hotell.
I februari gick investerare in med 150 miljoner dollar i Rad Power Bikes, och i en ytterligare investeringsrunda nyligen tog företaget in 154 miljoner dollar till.
Företagets försäljningssiffror säger en del om hur elcykelns popularitet ökat det senaste året. Sedan Rad Power Bikes startades 2007 här de sålt 350 000 elcyklar. Men bara under hösten 2021 väntas de leverera ut 100 000 till.
– Över huvud taget ser vi en enorm potential på den här marknaden, säger Michael Glantz.
En marknad som myFC nyligen har tagit ett viktigt steg in på.

Företaget driver sedan en tid ett utvecklingsprojekt tillsammans med en av de ledande globala aktörerna inom cykelteknik. Bakgrunden till projektet är att driftstid och räckvidd är avgörande för elcyklar, parametrar som blir mycket starkare när batterier eller andra ackumulatorer – exempelvis större kapacitorer – kombineras med bränsleceller.
– I applikationer som elcyklar, där utrymmena är små, har vår teknologi med formbara bränsleceller starka fördelar gentemot våra konkurrenters mer klumpiga och utrymmeskrävande lösningar, säger Michael Glantz.
I företagets labb i Stockholm pågår nu jobbet med att skapa ett drivpaket med bränsleceller som går att få in i ramen på en elcykel.
En lösning med framtiden för sig.

Fakta: Stort intresse i Italien
Ur ett europeiskt perspektiv är italienarna det folk som under 2020 var mest intresserade av att byta ut sin gamla konventionella cykel till en elcykel under året. Det visar en undersökning presenterad av den japanska tillverkaren av cykelsystem Shimano, där 13 000 personer i elva europeiska länder deltog. Enligt den uppgav 30 procent av de italienare som deltog att de skulle vilja byta till en elcykel. På gemensam andra plats hamnade Schweiz, Polen och Nederländerna där 26 procent av de svarande ville byta. Trea kom Spanien med 21 procent.
Det vanligaste skälet var att det är mindre ansträngande med elcykel. I gruppen 18–24-åringar angavs tidsbesparing som det viktigaste motivet.
Mer än en fjärdedel av de av de tillfrågade som var inne på att använda en elcykel eller redan hade en, nämnde pendling som det viktigaste användningsområdet. Men så många som 31 procent angav fritids- och familjeaktiviteter som viktigast.
En intressant notering i Shimanos undersökning är att 22 procent av de tyskar som angav att de var mer inne på att använda eller köpa en elcykel under 2020 inte trodde att de skulle använda den mer en cirka en gång i kvartalet. Enligt Shimano visar det att en ny typ av cyelköpare håller på att utvecklas.

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: 070 789 07 40

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se
Telefon: 08 409 421 20

Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

En miljardindustri växt fram, och vår teknologi är på väg att bli en viktig del i den utvecklingen.
Michael Glantz, vd, myFC