• news.cision.com/
  • myFC/
  • myFC skriver samarbetsavtal med Nilsson Energy – en leverantör av systemlösningar för vätgas

myFC skriver samarbetsavtal med Nilsson Energy – en leverantör av systemlösningar för vätgas

Report this content

myFC har skrivit ett samarbetsavtal med Nilsson Energy, en leverantör av hållbar vätgasproduktion och energilagringslösningar. Samarbetet innebär att parterna tillsammans kan erbjuda konkurrenskraftiga helhetslösningar för grön kraftproduktion i anslutning till kundernas egna produktionsanläggningar.
– Nilsson Energy är en långsiktig aktör och ses som en föregångare inom grön vätgasproduktion. Tillsammans kan vi leverera ett slutet och hållbart kretslopp med grön vätgas som bas till vår patenterade bränslecellsteknik, säger Michael Glantz, vd för myFC.

Nilsson Energy – ett företag med säte i Göteborg – bygger emissionsfria anläggningar där förnyelsebar energi används för vätgasproduktion genom elektrolys.

Produktionsanläggningarna levereras nyckelfärdiga till kunderna, platsbyggda eller i container-lösningar.   

– För kunderna innebär det både att de får en emissionsfri och hållbar energikälla, plus ett minskat beroende av fluktuerande elpriser och befintlig infrastruktur, säger Michael Glantz på myFC.

Detta samarbete ger möjlighet till en helt grön energi då den enda råvara som går åt vid vätgastillverkning från förnybara källor är vanligt vatten. Vid konvertering till elektrisk energi i bränslecellerna är det också rent vatten som utgör den enda restprodukten. Detta ger slutkunder möjligheter att säkra energitillgängligheten när den behövs, minska kostnaderna och vara miljövänliga.

Nilsson Energy ser också mycket positivt på samarbetet mellan bolagen. Enligt delägaren och affärsutvecklaren Martina Wettin är det en mycket bra matchning och helt i linje med den gröna omställning som accelererar globalt.

– Vi arbetar båda med grön och hållbar teknologi, och har haft en hel del kontakt genom åren. myFC är ett företag med starkt driv och innovationskraft, och tillsammans har vi ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande, säger Martina Wettin.

myFC har under ett och ett halvt år arbetat med business-to-business (B2B) inom soft mobility och intralogistik, där bolagets patenterade bränslescellslösningar ger unika möjligheter för kunderna. Under 2021 har strategin burit frukt i form av utvecklingssamarbeten med två stora globala bolag.

När det gäller intralogistik faller samarbetet med Nilsson Energy extra väl på plats.

– Våra bränsleceller är mycket väl lämpade för automatiserade lagerrobotar av typen AGV (Automated Guided Vehicles), och i anslutning till en lagerbyggnad är det även lätt att få plats med Nilsson Energys produktionsanläggningar för vätgas, säger Michael Glantz.

myFC:s patenterade teknologi för formbara och skalbara mikrobränsleceller går till skillnad mot de stackade bränsleceller som är gängse på marknaden att få rum med i de begränsade utrymmen som en lagerrobot erbjuder. Jämfört med enbart batteridrift finns det flera viktiga fördelar. Eftersom det bara tar någon minut att fylla på vätgastanken erhålls en driftstid på cirka 99,5 procent vilket sänker investeringskostnaderna då färre robotar behövs.

Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-26 09:20 CET.

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: 070 789 07 40

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se
Telefon: 08 409 421 20

Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Tillsammans kan vi leverera ett slutet och hållbart kretslopp med grön vätgas som bas till vår patenterade bränslecellsteknik.
Michael Glantz, vd, myFC