• news.cision.com/
  • myFC/
  • myFC säkerställer finansiering för genomförandet av sina två proof-of concept-projekt

myFC säkerställer finansiering för genomförandet av sina två proof-of concept-projekt

Report this content

Som tidigare meddelats har myFC tagit in två viktiga order för utvecklingsprojekt inom de prioriterade segmenten intralogistik och softmobility. Dels från premiumbilstillverkaren Porsche, som ska använda teknologin i automatiska lagerrobotar på sitt logistikcenter i Leipzig, dels från en stor japansk tillverkare av cykelsystem med en global marknad.
– 
För att säkerställa arbetet i projekten har vi tagit in 15 miljoner i extra kapital i form av ett lån, säger Michael Glantz, vd på myFC.

Den business-to-business-strategi som myFC antog under 2020 ger nu framgångar i de prioriterade segmenten intralogistik och soft mobility.
– Med vår patenterade teknologi för formbara mikrobränsleceller kan vi göra skillnad, och vi ser att efterfrågan på vår teknologi ökar i stora och snabbväxande industrier där förnyelsebar och hållbart framställd energi är i fokus, säger Michael Glantz, vd på myFC.

Marknaden för hållbar bränslecellsteknik inom intralogistik och softmobility är ansenlig och växande. 2024 beräknas den uppgå till 4 miljarder kronor bara inom de effektnivåer där myFC är som mest konkurrenskraftig. Teknologin bidrar till ökad hållbarhet, mer driftstid och bättre effektivitet, samt till lägre investeringskostnader och ökad konkurrenskraft. Dessutom kan myFC producera bränslecellerna mycket kostnadseffektivt.

Likviditetstillskottet säkerställer det fortsatta arbetet i de aktuella utvecklingsprojekten.
– Projekten är viktiga steg mot volymproduktion av bränsleceller till applikationer inom intralogistik och softmobility. Vi kan också öka försäljningsaktiviteterna i våra fokusområden, säger Michael Glantz.

myFC:s styrelseordförande Ulf Henning menar  att bolaget nu tar sina första steg in på en miljardmarknad, och att skiftet från konsumentmarknad till business-to-business var rätt väg att gå.
– Jag är mycket nöjd över att bolaget redan fått sina första viktiga kunder inom softmobility och Intralogistik, och den lånefinansiering vi idag erhållit kommer att stärka oss ytterligare, säger han.

Ulf Henning framhåller att bolagets strategi är att gå vidare från rena utvecklingsprojekt och in i ett skede av massproduktion.
– Då vi nu fått bevis på att vår teknik är hållbar arbetar styrelsen nu med att förstärka bolagets kapitalbas. Hur detta kommer att genomföras är under utvärdering och meddelas när så sker. Det finns många intressanta aktörer som ser bolagets stora patentportfölj och dess gedigna utvecklingarbete som bas för bolagets utveckling framöver, säger Ulf Henning

Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-22 07:55 CET.

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: 070 789 07 40

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se
Telefon: 08 409 421 20

Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se

Media

Media

Citat

Vi ser att efterfrågan på vår teknologi ökar i stora och snabbväxande industrier där förnyelsebar och hållbart framställd energi är i fokus.
Michael Glantz, vd, myFC