myFC Holding AB (publ) bokslutskommuniké januari – december 2020

Report this content

Helåret januari – december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Kkr (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -48 Mkr (-165)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,31 kr (-1,76)

Kvartalet oktober – december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Kkr (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -12 Mkr (-17)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 kr (-0,15)

Väsentliga händelser oktober – december

 • Riktade nyemissioner i myFC tillför 36 miljoner kronor och ett aktiefinansieringsavtal tecknat med Global Emerging Markets möjliggör ytterligare finansiering om 150 miljoner kronor
 • Indiska patentverket godkänner nyckelpatent för myFC
 • myFC får nytt patent i Brasilien som möjliggör sänkt tillverkningskostnad

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • myFC deltar i konceptstudie för mindre fordon med energimyndigheten
 • Ulf Henning nominerad till ny styrelseordförande för myFC
 • Mattias Kirvesniemi utnämnd till CFO för myFC

Kommentar från vd Michael Glantz:

2020 präglades för myFC:s del av ett stort fokus på teknikutveckling. Det fjärde kvartalet var inget undantag, och resultaten från vårt labb är bland de bästa jag sett i företagets historia. Det är i grunden samma bränsleceller som alltid, men optimerade till högre effekt och med mer aktiv styr- och reglerteknik. Ju mer marknaden för vätgas utvecklas, desto mer värdefull blir vår patentportfölj. Vi kan nämligen erbjuda en hög verkningsgrad till en extremt kostnadseffektiv tillverkningskostnad. Både för egen tillverkning och för eventuella licensaffärer.

Våra tekniska framsteg är mer än prestandasiffror. Det vi gör är komplext och varje genombrott bör ses i ett större sammanhang. Ju fler länder som sätter sina vätgasstrategier desto tydligare blir vår adresserbara marknad. När vätgasutbyggnaden tar verklig fart kommer myndigheter och regulatorer inte bara att leta efter stora system. Vi ser redan tydliga tecken från till exempel Tyskland på viljan att utnyttja hela investeringen, och då behövs också mindre system som vårt.”

Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-26 08:00 CET.

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: 0738 09 33 83 

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se
Telefon: 08 409 421 20

Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Våra tekniska framsteg är mer än prestandasiffror. Det vi gör är komplext och varje genombrott bör ses i ett större sammanhang. Ju fler länder som sätter sina vätgasstrategier desto tydligare blir vår adresserbara marknad. När vätgasutbyggnaden tar verklig fart kommer myndigheter och regulatorer inte bara att leta efter stora system. Vi ser redan tydliga tecken från till exempel Tyskland på viljan att utnyttja hela investeringen, och då behövs också mindre system som vårt.
Michael Glantz, vd myFC