Ulf Henning nominerad till ny styrelseordförande för myFC

Report this content

Valberedningen för myFC nominerar Ulf Henning till styrelseordförande för myFC. Han ersätter Markus Hermanek som varit ordförande sedan 2019. Beslut fattas vid en extra bolagsstämma enligt kallelse som skickas separat.

Markus Hermanek har beslutat att fokusera på sina övriga investeringar och lämnar därmed styrelsen för myFC. Hans nominerade efterträdare Ulf Henning har varit finansdirektör för myFC sedan 2012.

– Det har varit ett nöje att följa myFC:s utveckling, tekniskt och kommersiellt. Nu har jag åstadkommit det jag avsåg och ser fram emot att fokusera på mina övriga investeringar. Jag önskar ledning och styrelse för myFC allt gott inför framtiden, säger Markus Hermanek.

– Å styrelsens vägnar vill jag rikta mitt varma tack till Markus Hermanek för det han gjort för myFC under dessa år. Markus har byggt en grund för myFC:s fortsatta framtid och framgång. Jag är också mycket glad att tillkännage vår nominering av Ulf Henning som ny styrelseordförande. Han är en rutinerad ledare med erfarenhet från flera börsnoterade företag med en unikt djup förståelse för myFC, säger Alex Guy, ordförande för valberedningen.

Ulf Henning har mångårig erfarenhet av höga chefsuppdrag inom ett flertal branscher. Som CFO för det nordeuropeiska konsultföretaget eWork och styrelseledamot för flera av koncernens dotterbolag var han delaktig i att lista företaget på Nasdaq Stockholm. Dessförinnan var han i nio år vd för ett av dotterbolagen inom MTG-koncernen. Ulf Henning har en examen från Handelshögskolan i Stockholm.

Alex Guy har övertagit ägandet av H119 Ltd, en av myFC:s huvudägare. Som en följd har Helvetican Internationals engagemang i myFC avslutats.


Fram till den extra bolagsstämman är Alex Guy tillförordnad styrelseordförande. Ulf Hennings ersättare i rollen som CFO meddelas separat. Valberedningen består av Mattias Di Meglio, Kenth Öhlin och Alex Guy (ordförande). 

Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-05 09:30 CET.

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: 0738 09 33 83 

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se
Telefon: 08 409 421 20

Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se

Citat

Å styrelsens vägnar vill jag rikta mitt varma tack till Markus Hermanek för det han gjort för myFC under dessa år. Markus har byggt en grund för myFC:s fortsatta framtid och framgång. Jag är också mycket glad att tillkännage vår nominering av Ulf Henning som ny styrelseordförande. Han är en rutinerad ledare med erfarenhet från flera börsnoterade företag med en unikt djup förståelse för myFC.
Alex Guy, ordförande för valberedningen