myFC får order av vätgas-bränslecellssystem

Report this content

Det svenska bränslecellsföretaget myFC har fått en beställning av ett antal vätgas-bränslecellssystem för e-mobilitetssektorn. Ordervärdet överstiger inte 2 miljoner kronor. Ordern kommer från Lightec Inc. i Tokyo, Japan, som i sin tur representerar en global komponenttillverkare inom e-mobilitet.

Den snabbväxande e-mobilitetsmarknaden (soft mobility) är ett prioriterat segment för myFC:s unika bränslecellsteknik.

– Vår teknik är ideal för e-mobilitet, eftersom den är särskilt utvecklad för att ge freedom-in-design, modularitet, flexibilitet och hög energidensitet. Mycket riktigt visar aktörerna i det här snabbväxande segmentet också ett allt större intresse för vätgasens fördelar. Jag är stolt över detta kommersiella utvecklingsprojekt med en välrenommerad komponenttillverkare inom elektrisk mobilitet, säger Michael Glantz, VD för myFC.

Den kommersiella ordern, till ett värde som inte överstiger 2 miljoner kronor, föregicks av en förstudie som nu avslutats. Förstudiens mål var att utvärdera en integration av myFC:s mikrobränslecellsteknik och en vätgastank i den icke namngivna kundens system. Efter att förstudien avslutats vidtar nu utveckling, tillverkning och integration av prototyper.

Den mottagna ordern markerar en milstolpe i parternas diskussion om att etablera ett samarbetsavtal för teknikutvecklingsprojekt inom e-mobilitetssegmentet.

Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-07 07:55 CET.

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: 0738 09 33 83 

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se
Telefon: 08 409 421 20

Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se

Media

Media

Citat

Vår teknik är ideal för e-mobilitet, eftersom den är särskilt utvecklad för att ge freedom-in-design, modularitet, flexibilitet och hög energidensitet. Mycket riktigt visar aktörerna i det här snabbväxande segmentet också ett allt större intresse för vätgasens fördelar. Jag är stolt över detta kommersiella utvecklingsprojekt med en välrenommerad komponenttillverkare inom elektrisk mobilitet.
Michael Glantz, VD myFC