myFC Holding AB (publ) delårsrapport juli – september 2021

Report this content

Kvartalet juli – september 2021

     • Nettoomsättningen uppgick till 0,2 Mkr (0,0)
     • Rörelsereultatet uppgick till -4,8 Mkr (-11,0)
     • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,07)

Väsentliga händelser juli – september
    
 • myFC skriver avtal med ledande europeisk OEM – utvärdering av bränslecellslösning till automatiserade lagerrobotar (AGV) 
     
• myFC tecknar samarbetsavtal för teknisk utveckling med en global tillverkare av cykelsystem från Japan
     
• Patent i Indien möjliggör för stor framtida marknad för myFC:s teknologi

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
      • myFC får order på proof-of-concept för automatiserade lagerrobotar (AGV) från Porsche

Kommentar från vd Michael Glantz:

"Jag är väldigt glad och nöjd över att vår strategi inom 'business to business' (B2B) börjat bära frukt, bland annat inom de prioriterade segmenten soft mobility och intralogistik där vi har fått betydande genombrott, med uppdrag från stora globala företag.

I slutet av kvartal två fick vi en beställning från ett japanskt företag inom soft mobility, en av de mest kända tillverkarna av cykelsystem med en världsomspännande marknad, som vi har arbetat aktivt med under det gångna kvartalet. I det beställda utvecklingsprojektet ska vi ersätta större delen av batteriet i deras e-cykelsystem med bränsleceller och en vätgastank för att skapa en lättare cykel, fast med samma dimensioner och ett mycket snabbare alternativ för tankning än laddning. Projektet innebär en mycket stor potential för vår teknologi att göra ett globalt avtryck inom soft mobility segmentet som bland består av; e-bike, cargo bike och ”last mile delivery”-fordon.

En ny viktig landvinning för bolaget kom i augusti, den här gången i form av ett samarbetsavtal med en mycket välkänd europeisk OEM, som efter periodens utgång ledde till ett utvecklingsprojekt. Vår bränslecellsteknik skall utvärderas för integrering i automatiserade lagerrobotar (”AGV”), där lösningen skulle innebära flera fördelar – som radikalt ökad driftstid, minskat behov av lagerytor och lägre investeringskostnader – där färre robotar behövs för att driva verksamheten dygnet runt.

Efter periodens stängning har vi offentliggjort information kring ett utvecklingsprojekt hos Porsche Leipzig GmbH. Även det här projektet innebär en stor potential på en mycket intressant global marknad. Jag ser fram emot detta viktiga samarbete med Porsche och deras underleverantör av AGV:er. Intralogistikmarknaden är snabbt växande med ökande satsningar och gröna hållbara investeringar, drivet av den accelererande e-handeln. Vår patenterade teknologi med flexibla mikrobränsleceller löser ett flertal problem för segmentet, både teknologiska och ekonomiska. Bolaget för diskussioner med ett flertal potentiella kunder inom området.

Enligt myFC:s tidigare presenterade marknadsanalys kommer den potentiella marknaden för bolaget – bränslecells-system för AMR:er, AGV:er och lagertruckar, inom tre år att nå 100 miljoner USD. År 2028 uppskattas marknaden för vätgasbaserade bränslecellsmoduler för intralogistik, lagertruckar och robotar att nå ett totalt värde på 1,5 miljarder USD, där specifikt små och låga kraftmoduler kommer att ha ett värde på 400 miljoner USD.

Alla som har varit med om en genomgripande organisationsförändring vet att det är något som tar tid. För ett och ett halvt år sedan gjorde vi en strategisk förflyttning där vi lämnade den direkta konsumentmarknaden för att fokusera på ”business to business” (B2B). Nu har den nya strukturen satt sig och vi börjar kunna skörda frukterna av förändringsarbetet, vilket lett till de affärer som är ett steg mot full kommersialisering av vår teknik.

Vår teknologi bidrar till hållbarhet, grön omställning, den minskar klimatavtrycket, skapar ökad konkurrenskraft och just nu upplever vi att vårt erbjudande får uppmärksamhet av intressanta aktörer inom våra prioriterade segment.
Både på kort och lång sikt ser jag en mycket positiv framtid för bolaget."

Michael Glantz
vd myFC

Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-22 08:00 CET.

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: 070 789 07 40

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se
Telefon: 08 409 421 20

Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vår teknologi bidrar till hållbarhet, grön omställning, den minskar klimatavtrycket, skapar ökad konkurrenskraft och just nu upplever vi att vårt erbjudande får uppmärksamhet av intressanta aktörer inom våra prioriterade segment.
Michael Glantz, vd, myFC