Bokslutskommuniké 2014

Väsentliga händelser oktober – december

  • Lanseringen av nästa produktgeneration tidigarelades
  • Användartest genomfördes tillsammans med operatören 3
  • Riktad emission om 23 mkr samt emission av teckningsoptioner till alla aktieägare genomfördes
  • Susanne Holmström valdes in i styrelsen
  • Patentansökning beviljades i Kanada


Händelser efter periodens utgång

  • myFC blev vald till Årets Teknikleverantör vid Telekomgalan den 4 februari


Q4               Q4              
2014 2013 Helår 2014 Helår 2013
Nettoomsättning, Kkr 288 1 895 1 334 5 626
Rörelsemarginal, % neg neg neg neg
Eget kapital per aktie, kr 9,3 11,3 9,3 11,3
Soliditet, % 84,7 78,8 84,7 78,8
Medelantal anställda 15 13 13 13

”Årets sista kvartal dominerades av vårt beslut att tidigarelägga lanseringen av vår nya produktgeneration. Lanseringen av produkten sker på Barcelonamässan nu i mars. Den nya produkten har ett mycket starkare konsumentfokus och ska nå en bred marknad. Vi har satsat på en modern, lättanvänd och konsumentanpassad design som kommer att ge användaren en helt ny upplevelse. ” säger VD Björn Westerholm i en kommentar.


För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Björn Westerholm, VD
E-mail: bjorn.westerholm@myfc.se
Telefon: +46 (0) 706 56 20 07


Om myFC
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar energilösningar med bränslecellsteknologi. Företagets första produkt myFC PowerTrekk är en hybridladdare för små elektriska apparater som drivs på vatten. myFC grundades 2005 och har huvudkontor i Stockholm. Bolaget noterades i maj 2014 på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. För mer information, besök www.myfc.se

Taggar: