Drygt 8 av 10 mobilanvändare upplever att batteriet tar slut vid fel tillfälle

84 procent av alla som använder en smart mobil eller surfplatta upplever att batteriet tar slut när de inte har tillgång till ett eluttag. Nära en av fyra uppger att detta händer dem ofta eller ganska ofta. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av myFC, det svenska företaget bakom den bränslecellsdrivna laddaren myFC PowerTrekk.

Enligt undersökningen uppgår andelen svenska konsumenter som använder en smartphone och/eller en surfplatta regelbundet, till 91% (77% US)*.

Resultaten visar på att många upplever att deras mobilbatteri laddar ur i miljöer där de inte har tillgång till ett eluttag. Runt en fjärdedel** av konsumenterna i undersökningen upplever detta ofta, och ytterligare ca 30%** uppger att det förekommer då och då. Problemet med att mobilen/surfplattan laddar ur är som störst för personer under 35 år.

myFC ställde frågan angående behovet av en bärbar laddare som inte behöver tillgång till ett eluttag, t.ex solcellsladdare eller bränslecellsladdare. Resultatet visar att behovet till och med omfattar en större skara än de som i nuläget upplever att mobilen ofta laddar ur.

Undersökningen visar att 8 av 10 personer ser ett behov av denna typ av produkt***. Samtidigt anger endast en liten andel att de idag äger en portabel laddare av något slag. Detta innebär att det finns en avsevärd marknadspotential för denna produktkategori.

Resultaten i undersökningen var överensstämmande bland de svenska och amerikanska konsumenterna. Den amerikanska marknaden visar sig dock vara mer utvecklad än den svenska när det kommer till att redan använda mobila laddningslösningar.

"Undersökningen visar att laddningsproblemet t o m är mer utbrett än vad vi tidigare trott. .
Vi ser också att laddningsproblematiken upplevs som större hos yngre människor, där kravet på högpresterande enheter och snabb dataöverföring är och troligtvis alltid kommer vara som allra störst. Detta sätter krav på kort "plug time" och mobil laddning utanför det fasta elnätet.

Mellan 2013-2015 prognostiseras det att mer än 6 miljarder smartphones och surfplattor kommer att säljas i marknaden. Eftersom det endast är en liten andel konsumenter som i dagsläget har en portabel laddare, räknar vi med att försäljningspotentialen av en laddare som genererar sin egen elektricitet, kommer vara enormt.

myFCs uppgift är nu ännu tydligare, nämligen att ta fram rätt laddningsprodukt, till rätt pris och med rätt typ av bränsle för att hantera dessa användares framtida batteriproblem"
säger Björn Westerholm, VD för myFC.

Undersökningen utfördes av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Mellan den 18e juli till den 3e aug 2014 genomfördes totalt 1515 (Sverige) samt 1597 (US) CAWI intervjuer med män och kvinnor i ålder 18-64 år som är användare av smartphones och/eller surfplattor.

För referat till fakta i texten, se grafer från Yougov i bifogad PDF.
Önskas ytterligare utdrag från undersökningen, vänligen kontakta: My Ernevi, Marketing Executive, my.ernevi@myfc.se


För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Björn Westerholm, VD: +46 (0) 706 56 20 07,bjorn.westerholm@myfc.se

Om myFC
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar energilösningar med bränslecellsteknologi. Företagets första produkt myFC PowerTrekk är en hybridladdare för små elektriska apparater som drivs på vatten. myFC grundades 2005 och har huvudkontor i Stockholm. Bolaget noterades i maj 2014 på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. För mer information, besök www.myfc.se

Taggar: