Ledningen i myFC ökar sitt innehav i bolaget

Företagsledningen i myFC Holding AB har under sommaren förstärkt sitt innehav i bolaget genom att förvärva såväl teckningsoptioner som aktier.

De tre ledande befattningshavarna i myFC Holding AB, Koncernchefen, CFO och CTO har under sommaren och hösten 2015 ökat sitt innehav av teckningsoptioner och aktier i myFC och har nu tillsammans drygt 1,8 miljoner teckningsoptioner och ca 115 tusen aktier. Senaste förvärvet skedde i slutet av september då CTO förvärvade ytterligare 1 000 optioner.

För mer information hänvisar vi till bolagets hemsida där ni under fliken IR/Finansiell information/Insynshandel kan läsa mer om ledningens förvärv.


För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Björn Westerholm, VD
E-mail: bjorn.westerholm@myfc.se
Telefon: +46 (0) 706 56 20 07

Om myFC
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar energilösningar med bränslecellsteknologi. myFC grundades 2005 och är ett svenskt företag med huvudkontor I Stockholm som i maj 2014 noterades på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. För mer information, besök www.myfcpower.com

Taggar: