myFC avser avyttra PowerTrekk-tillgångar

myFC Holding AB har anlitat Value Position AB som finansiell och strategisk rådgivare för att undersöka möjligheterna att avyttra tillgångar tillhörande produktfamiljen PowerTrekk.

Genom avyttringen kan myFC fokusera helt och hållet på den nya produkten JAQ.
Plattformen som JAQ baseras på är en egen specifik teknologi som skiljer sig från PowerTrekks. Både bränslecellen och bränsleplattformen, inklusive laddningslogiken, är olika i de två systemen och är därför lätt att särskilja från varandra.

PowerTrekks specifika värden inkluderar immateriella tillgångar som PowerTrekk-baserad utveckling och varumärken samt materiella tillgångar som tillverkningsutrustning, komponentlager och andra specifikt relaterade komponenter.

”Avyttringsprojektet som vi nu inleder är i linje med bolagets uttalade mål att fokusera på den nya JAQ-produktlinjen. För myFC är det helt avgörande att ta nästa steg och fokusera enbart på JAQ’s produktfamilj. Den första JAQ-produkten kommer att finnas på marknaden under fjärde kvartalet 2015”, säger Björn Westerholm, VD på myFC.För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Björn Westerholm, VD
E-mail: bjorn.westerholm@myfc.se
Telefon: +46 (0) 706 56 20 07

Om myFC
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar energilösningar med bränslecellsteknologi. myFC grundades 2005 och är ett svenskt företag med huvudkontor I Stockholm som i maj 2014 noterades på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. För mer information, besök www.myfcpower.com

Taggar: