• news.cision.com/
  • myFC/
  • MyFC demonstrerar prototyp av smartphone som laddas med hjälp av integrerad bränslecell

MyFC demonstrerar prototyp av smartphone som laddas med hjälp av integrerad bränslecell

Report this content

myFC har nått ytterligare en milstolpe i utvecklingen mot smartphones med integrerade bränsleceller. Idag visar myFC en fullt funktionell prototyp av en kommersiell Android-smartphone med en integrerad LAMINA-cell.

Som en del av den reviderade strategi myFC presenterade i april 2018 intensifieras ansträngningarna inom bränslecellsintegration i smartphones. Utvecklingen nådde en viktig milstolpe när en fullt fungerande smartphone-prototyp med integrerad LAMINA-cell demonstrerades, där bränslecellen levererar on-the-go-laddning i en kommersiell Android-telefon.

– Vi kan nu visa enkelheten i att ladda sin smartphone on-the-go. Vår prototyp inkluderar både ett grafiskt användargränssnitt och smart interaktion med användaren. Med den här prototypen kan vi intensifiera diskussionerna med ledande smartphonetillverkare och visa potentialen i vår teknologi. Vårt erbjudande gör det möjligt för dem att ta steget och låta användarna ladda sina smartphones var och när de vill, säger Sebastian Weber, Chief Technology Integration Officer på myFC.

myFC:s integrationsteam har under ledning av Weber utvecklat prototypen baserad på en kommersiell smartphonemodell med inbyggt stöd för att lägga till hårdvara och mjukvara. Prototypen har utvecklats utan samverkan med tillverkaren, och kommer att användas som referensdesign i marknadsföringen av myFC:s teknik till smartphonetillverkare.

myFC:s mobilintegration adresserar två huvudsakliga behov: vårt ökande beroende av smartphones för att sköta våra dagliga liv, som att visa giltig biljett när vi reser och betala i butik utan rädsla för ett urladdat batteri, samt tillverkarnas behov av att differentiera sina produkter på en kraftigt konkurrensutsatt marknad.

Kommande steg i utvecklingsarbetet planeras inkludera förbättringar av den mekaniska integrationen, systemprestandan och användargränssnittet, samt att fortsätta utveckla ekosystemet för bränslet.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2018 kl. 07:55 CET.  

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Om myFC
MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna energilösningar och marknadsför de underliggande tekniska komponenterna och fördelarna med företagets patenterade teknik till smartphonevärlden, powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i fordonsindustrin. myFC lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar. JAQ Hybrid är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk. MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök 
www.myfcpower.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi kan nu visa enkelheten i att ladda sin smartphone on-the-go.
Sebastian Weber, Chief Technology Integration Officer