myFC får sydafrikansk order på 2 000 JAQ Hybrid

Report this content

myFC har tecknat ett icke-exklusivt distributionsavtal för företagets bränslecellsbaserade powerbank JAQ Hybrid med Trenditrade 21, en franchisetagare i Nashuakoncernen. Samtidigt lägger Trenditrade 21 en första beställning på 2 000 enheter av JAQ Hybrid med tillhörande bränslekort.

Nashuakoncernen levererar smarta kontorslösningar till stora delar av Sub-Sahara. Avtalet med en av dess franchisetagare Trenditrade 21 är myFC:s första i Afrika, och därmed ett genombrott på marknader som befinner sig i snabb tillväxt och där mobiltelefonen har en central roll i samhället och i människors liv.

  Det är ett genombrott för oss att ha fått vår första order i Sub-Sahara. Detta är marknader med hög efterfrågan på lösningar av mobilitetsutmaningarna, som bristande eller underdimensionerad infrastruktur för att ladda mobiltelefonen. Regionen var tidig med användandet av mobila digitala tjänster som till exempel e-betalningar, och gapet mellan användarnas behov och vad infrastrukturen kan tillgodose bara ökar, säger Björn Westerholm, vd för myFC.

Leveransen av 2 000 JAQ Hybrid planeras påbörjas under Q2 2019, och inkluderar myFC:s nya generation bränslekort med nästintill fördubblat energiinnehåll mot tidigare.

  Jag välkomnar Trenditrade 21 ombord. Jag tror inte man kan överskatta behovet av den här typen av lösning på marknaden eller effekten av våra nya bränslekort. Nashuakoncernen är en viktig partner i regionen och detta samarbete kommer att bli mycket spännande för myFC. Jag känner tilltro till våra förutsättningar för vidare försäljning av JAQ Hybrid i Sub-Sahara, säger Ville Lejon-Avrin, säljchef på myFC.

Värdet på den initiala ordern beräknas inte överstiga en miljon kronor.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2019 kl. 07:50 CET.  

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Certified Advisor:
Avanza Bank
E-mail: corp@avanza.se
Telefon: +46 (8) 409 421 20

Om myFC
MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna energilösningar och marknadsför de underliggande tekniska komponenterna och fördelarna med företagets patenterade teknik till smartphonevärlden, powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i fordonsindustrin. myFC lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar. JAQ Hybrid är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk. MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök 
www.myfcpower.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Nashuakoncernen är en viktig partner i regionen och detta samarbete kommer att bli mycket spännande för myFC. Jag känner tilltro till våra förutsättningar för vidare försäljning av JAQ Hybrid i Sub-Sahara.
Ville Lejon-Avrin, säljchef på myFC