• news.cision.com/
  • myFC/
  • myFC höjer energinivån i företagets bränslekort efter kemitekniska genombrott

myFC höjer energinivån i företagets bränslekort efter kemitekniska genombrott

Report this content

myFC höjer nyttoenerginivån i företagets PowerCards och erbjuder ett kort på upp till 31 000 Joule

Det nya kortet är avsett för laddning av JAQ Hybrid, myFC:s bränslecellsbaserade powerbank. Det ökade energiinnehållet i det nya kortet betyder att slutanvändaren kan få ut betydligt fler samtalstimmar i en smartphone genom att använda ett kort och därmed vara helt oberoende av eluttaget oavsett var och när slutanvändaren behöver mer energi. Det befintliga bränslekortet på 17 000 Joule kommer att fasas ut över tid. myFC:s kemitekniska genombrott är ett steg mot att möta företagets strategiska mål, genom att bana väg för större marknadspenetration. Kortet anpassas nu även för laddning av en integrerad bränslecell i en smartphone, LAMINA MAX.

 Vi närapå fördubblar energiinnehållet i detta kort jämfört med tidigare. Detta skapar förutsättningar för att vidareutveckla försäljningsarbetet och penetrationen av bränsleceller genom LAMINA MAX och JAQ Hybrid. Vi kommer nu att påbörja marknadsföringen av det nya kortet – jag är oerhört stolt över teamet och över de resultat som de har åstadkommit, säger Torbjörn Möller, Chief Operating Officer för myFC.

Kortet är kompatibelt med de JAQ Hybrids som sålts på marknaden. De kemitekniska genombrott som ligger bakom det nya kortet öppnar för ytterligare högre energiinnehåll och förbättrad kundupplevelse.

 Det ligger ett långt och intensivt utvecklingsarbete bakom detta genombrott, vilket bland annat inkluderar nya reaktionskomponenter. Samtidigt som vi fortsätter att försvara vår höga teknikhöjd och starka patentportfölj så lägger vi ytterligare avstånd till våra konkurrenter och fortsätter att driva utvecklingen av gröna fossilfria bränslen framåt, säger Michael Glantz, Chief Technology Officer för myFC.

myFC:s bränslekort innehåller vatten, salter och reaktionskomponenter, vilka tillsammans bildar den vätgas som sedan laddar batteriet i powerbanken JAQ Hybrid.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019 kl. 07:50 CET.  

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Certified Advisor:
Avanza Bank
E-mail: corp@avanza.se
Telefon: +46 (8) 409 421 20

Om myFC
MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna energilösningar och marknadsför de underliggande tekniska komponenterna och fördelarna med företagets patenterade teknik till smartphonevärlden, powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i fordonsindustrin. myFC lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar. JAQ Hybrid är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk. MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök 
www.myfcpower.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Samtidigt som vi fortsätter att försvara vår höga teknikhöjd och starka patentportfölj så lägger vi ytterligare avstånd till våra konkurrenter och fortsätter att driva utvecklingen av gröna fossilfria bränslen framåt.
Michael Glantz, Chief Technology Officer för myFC