myFC Holding (publ) bokslutskommuniké januari – december 2015

Väsentliga händelser oktober - december

  • Distributionsavtal tecknat i USA
  • De första JAQ produkterna levererades till operatören 3
  • Operatörsavtal tecknat i Förenade Arabemiraten
  • Nya nyckelpatent beviljades i Japan, USA och Sydkorea
  • Riktad nyemission om USD 5 miljoner genomförd

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Ytterligare nyckelpatent godkänt i Sydkorea
  • EU-bidrag om 4,5 Mkr för vidareutveckling av den tekniska plattformen för JAQ
  • 71,5 procent av de utestående teckningsoptionerna är utnyttjade

Under kvartalet fortsatte de förhandlingar med operatörer i Europa, USA och Asien som pågått en tid med oförminskad intensitet och ett exklusivt avtal med operatören ”du”  i Förenade Arabemiraten och med den amerikanska distributören Mobileistic tecknades. I slutet av kvartalet levererades de första JAQ produkterna till operatören 3. Utvecklingsprocessen för JAQ har förlängts på grund av att en del interna design- och konstruktionsförändringar gjorts för att anpassa produkten till den utveckling av smartphones som skett samt för att sänka produktionskostnaderna. Det har inneburit en viss försening av att börja leverera större volymer.

När vi i början på januari demonstrerade JAQ på världens största teknikmässa, CES, i Las Vegas fick vi besök av flera av de stora mobiltelefontillverkarna. Det bekräftar att vår produkt och teknologi erbjuder något som branschen efterfrågar och vi drar slutsatsen att bränsleceller är ett viktigt område. Mobiltelefontillverkarna vill kunna erbjuda mer energi i telefonerna och vill göra detta med tillförlitlig grön energi.” kommenterar Björn Westerholm, VD.

Vid frågor, vänligen kontakta
Björn Westerholm, VD
E-mail: bjorn.westerholm@myfc.se
Telefon: +46 (0) 706 56 20 07

Om myFC 
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar energilösningar med bränslecells-teknologi. Företagets första produkt myFC PowerTrekk är en hybridladdare för mindre elektriska enheter, som drivs på vanligt vatten och salt. I Q4 2015 lanserade bolaget sin nya generation laddare med namnet, JAQ. myFC grundades 2005 och är ett svenskt företag med huvudkontor I Stockholm som i maj 2014 noterades på Nasdaq | First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. För mer information, besök www.myfcpower.com

Taggar: