myFC Holding (publ) delårsrapport januari – mars 2016

Väsentliga händelser januari - mars

  • JAQ visades på Mobile World Congress i Barcelona
  • Ytterligare nyckelpatent godkänt i Sydkorea
  • EU beviljade bidrag om cirka 4,5 MSEK för att vidareutveckla komponenter till JAQ

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Samarbetsavtal tecknades med det Hongkong-baserade Novel Unicorn för försäljning av JAQ på den kinesiska marknaden

I februari visades JAQ på Mobile World Congress i Barcelona och väckte ett stort intresse hos deltagarna. Kontakterna med operatörer och potentiella samarbetspartner har fortsatt och i början på april tecknades ett samarbetsavtal med investmentbolaget Novel Unicorn i Kina. Tillsammans sätter vi upp ett joint venture som ska bearbeta i första hand den kinesiska marknaden och därefter andra stora asiatiska marknader.

”Den fortsatta utvecklingen av JAQ under första kvartalet har lett till en bättre bränslecell framförallt med avseende på användarvänlighet och säkerhet. Vi förväntar oss vara i en position att kunna leverera JAQ till kunder i närtid. Efter 11 års intensivt utvecklingsarbete är vi framme vid världens minsta bränslecellsladdare i unikt fickformat. Därmed stärker vi ytterligare försprånget mot våra konkurrenter.” kommenterar Björn Westerholm, VD.

Om myFC 
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar energilösningar med bränslecells-teknologi. Företagets första produkt myFC PowerTrekk är en hybridladdare för mindre elektriska enheter, som drivs på vanligt vatten och salt. I Q4 2015 lanserade bolaget sin nya generation laddare med namnet, JAQ. myFC grundades 2005 och är ett svenskt företag med huvudkontor I Stockholm som i maj 2014 noterades på Nasdaq | First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. För mer information, besök www.myfcpower.com

Taggar: