MyFC Holding (publ) delårsrapport januari – mars 2018

Report this content

Stockholm, 27 april 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Kvartalet januari – mars 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 180 Kkr (310)
 • Rörelseresultatet uppgick till -19,0 Mkr (-8,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,65 kr (-0,38)

Väsentliga händelser januari – mars 2018

 • MyFC medverkar vid CES i Las Vegas och Mobile World Congress i Barcelona
 • MyFC förutspår att bränsleceller blir ett reellt alternativ till batterier i energitäthet och kostnad de närmaste åren
 • MyFC mottar och levererar sin första kommersiella order för JAQ Hybrid
 • Tre nyckelpatent beviljade i Indien och Sverige
 • MyFC förstärker koncernledningen med Sebastian Weber som Chief Technology Integration Officer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • MyFC föreslår företrädesemission om 75 miljoner kronor för offensiva satsningar inom bränslecellsintegration och kallar till extra Bolagsstämma
 • Jörgen Lantto föreslås bli ny ordförande i myFC och Per Svantesson föreslås som ny styrelseledamot
 • MyFC presenterar förändrad strategi som resultat av strategisk översyn

Kommentar från vd Björn Westerholm:
”Sammanfattningsvis ser jag tillbaka på Q1 2018 som ett kvartal då vi tog många viktiga steg. Vår första leverans av JAQ Hybrid är genomförd och vi har ombesörjt vår tekniska basutveckling på ett tillfredsställande sätt. Intresset för våra produkter och vår teknologi bland potentiella kunder har tagit fart. Jag ser nu fram emot att fortsätta att sälja JAQ Hybrid och samtidigt marknadsföra de underliggande tekniska komponenterna och alla fördelarna med vår patenterade teknik till smartphonevärlden, powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i fordonsindustrin, uppbackad av en unik och världsledande teknik, en stark kassa som möjliggör satsningar framåt, och ett starkt team som kan exekvera enligt plan.”

Bolagets årsredovisning för 2017 kommer att publiceras på bolagets hemsida den 25 maj 2017.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 07:55 CET. 

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Om myFC 

MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna energilösningar. MyFC lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar, för laddning av mobiltelefoner och tablets. JAQ Hybrid är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk, och drivs på företagets patenterade bränsle bestående av salt, vatten och reaktionskomponenter. MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.myfcpower.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

”Sammanfattningsvis ser jag tillbaka på Q1 2018 som ett kvartal då vi tog många viktiga steg. Vår första leverans av JAQ Hybrid är genomförd och vi har ombesörjt vår tekniska basutveckling på ett tillfredsställande sätt. Intresset för våra produkter och vår teknologi bland potentiella kunder har tagit fart. Jag ser nu fram emot att fortsätta att sälja JAQ Hybrid och samtidigt marknadsföra de underliggande tekniska komponenterna och alla fördelarna med vår patenterade teknik till smartphonevärlden, powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i fordonsindustrin, uppbackad av en unik och världsledande teknik, en stark kassa som möjliggör satsningar framåt, och ett starkt team som kan exekvera enligt plan.”
Björn Westerholm