myFC Holding (publ) delårsrapport januari – september 2016

Väsentliga händelser juli - september

  • Tekniskt genombrott i effektivisering av JAQ-systemet
  • Ytterligare ett nyckelpatent beviljat i Japan
  • Omfattande utvärdering av JAQ-systemet hos ledande globala mobiloperatörer


Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Beslut om att fokusera resurser mot integration av bränsleceller direkt mot batteriladdare, chassis samt smartphones och surfplattor
  • Samtal på den kinesiska marknaden har intensifierats

myFCs bransch präglas just nu av två dramatiska händelser - lanseringen av Pokémon Go och det globala säljstoppet av Samsung Galaxy Note7. Dessa händelser bevisar att myFC befinner sig precis där bolaget ska vara med en teknik som löser ett enormt och högprioriterat problem för mobilanvändare.

”Jag pratar ofta och gärna om begreppet power gap - avståndet mellan vad vi mobilanvändare vill ha och vad dagens batterier kan ge oss. Men idag är det mer relevant att prata om batteriångest, för det är precis vad det är. Många av oss känner större panik inför en urladdad mobil på väg hem, än en kvarglömd plånbok.” kommenterar Björn Westerholm, VD.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:       
Björn Westerholm, VD       
E-mail: bjorn.westerholm@myfc.se 
Telefon: +46 (0) 706 56 20 07 

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden samt enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 08:00 CET.

Om myFC 
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar gröna energilösningar och är världsledande inom microbränsleceller. Företagets första vätgasdrivna produkt, myFC PowerTrekk, är en hybridladdare för mindre elektriska enheter som mobiltelefoner och surfplattor och drivs på vanligt salt och vatten. I Q4 2015 lanserade bolaget sin nya generation laddare med namnet, JAQ. myFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. myFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. För mer information, besök www.myfcpower.com

Taggar: