myFC Holding (publ) delårsrapport juli – september 2017

Väsentliga händelser juli – september

  • Förstärkt koncernledning: Torbjörn Möller ny Chief Operating Officer och Max Rydahl ny marknads- och försäljningsdirektör

  • Brittiska Signal Special Opportunities ny storägare; Handelsbanken Fonder utökar ägandet

  • Nytt patent beviljat i Kanada

Björn Westerholm, vd för myFC, kommenterar:

"Årets tredje kvartal har varit ett exekveringskvartal. Vi har förstärkt vår organisation och vår kassa, vi har fortsatt arbetet med att kommersialisera JAQ Hybrid, och vi har påbörjat utvecklingen av en Lamina REX-prototyp.

Vi fortsätter med färdigställandet av JAQ Hybrid som fortlöper enligt plan. Som tidigare kommunicerats är avsikten att under 2017 inleda fas 2 i vårt ramavtal med vår kinesiska kund Telling. Fas 2 i ramavtalet innebär ett ömsesidigt åtagande om leverans av 400 000 enheter av JAQ Hybrid.

Vi har under och strax efter kvartalets utgång förstärkt vår kassa ytterligare. Vår starka likviditet skapar förutsättningar för fortsatta organisationsförstärkningar och accelererad exekvering av våra prioriterade projekt. Vi är verksamma på en mycket snabbrörlig marknad, och har för avsikt att fortsätta att leda utvecklingen av bränslecellsteknologi för mobila enheter. För att kunna göra det behöver vi tillföra ytterligare kompetens till företaget." 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som myFC AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Om myFC 

MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna energilösningar. myFC lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar, för laddning av mobiltelefoner och tablets. JAQ Hybrid är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk, och drivs på företagets patenterade bränsle bestående av salt, vatten och reaktionskomponenter. MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.myfcpower.com

Taggar:

Om oss

Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se

Prenumerera

Media

Media