myFC Holding AB (publ) bokslutskommuniké januari – december 2019

Report this content

Helåret januari – december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Kkr (577)
 • Rörelseresultatet uppgick till -165 Mkr (-91).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,76 kr (-1,63)

Kvartalet oktober – december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Kkr (110)
 • Rörelseresultatet uppgick till -17 Mkr (-35).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 kr (-0,51)

Väsentliga händelser oktober – december

 • Styrelsen i myFC föreslår en riktad nyemission om cirka 21 miljoner kronor
 • Helvetican International nominerar två ledamöter till styrelsen för myFC Holding
 • myFC verkställer beslut om riktad nyemission och lockup
 • myFC utser ny styrelseordförande
 • myFC visar upp hybridkoncept med bränsleceller och batteri för fordonssektorn i juni 2020

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • myFC tar fram koncept för hybridfordon i samarbete med Jotech/Ecar Sweden
 • myFC utser Per Zetterberg till försäljningschef

Kommentar från vd Peter Friedrichsen:

”2019 var ett omställningsår för myFC. Den riktade emission som tillkännagavs i februari gav inte det kapital som förväntats och styrelsen fattade därför ett beslut om en strategisk översyn. Efter noggrant utforskande av hållbara vägar framåt formulerades en ny strategisk inriktning och nödvändiga förändringar implementerades i organisationen.

Vårt fokus nu är att bevisa vår teknik och att accelerera våra kommersiella diskussioner. I december tillkännagav vi stolt utvecklingen av ett komplett proof of concept: en fullt fungerande demonstration av vår teknik i en kommersiell bilmodell, att visas för intressenter och allmänheten i mitten av 2020. Efter periodens slut tillkännagav vi att vi valt Jotech/Ecar Sweden som partner.

Det är spännande att befinna sig i framkanten av banbrytande, grön energiförsörjningsteknik och att arbeta mot en utsläppsfri vision. Jag är glad att säga att vi har stigit in i 2020 på fast mark, med en mer hanterbar kostnadsbas och med ett förstärkt, hållbart engagemang i fordonsindustrin och e-mobility. Med det finansiella och strategiska stöd vi får från våra nya ägare har vi goda möjligheter att genomföra vår strategi och förverkliga vår vision.”

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden samt enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 08:00 CET.  

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se
Telefon: +46 (8) 409 421 20

Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se

 

Prenumerera

Media

Media