myFC Holding AB (publ) delårsrapport januari – juni 2015


Väsentliga händelser april – juni

  • Inlösen av teckningsoptioner tillförde bolaget 20 mkr
  • Nyckelpatent godkänt i Japan
  • Oskar Herdland valdes till ny styrelseledamot
     

Under kvartalet har arbetet med fortsatt produktutveckling och marknadsföring intensifierats. Teknikutvecklingen följer planen och målet att lansera en kommersiell produkt under fjärde kvartalet ligger fast. Diskussioner förs med ett tiotal stora, internationella teleoperatörer med ambitionen att få till samma typ av avtal som med 3 Sverige.

”Hela organisationen arbetar målmedvetet mot färdigställandet av produkten och vi gör noggranna uppföljningar av att vi håller tidplanen. Intresset för produkten hos operatörerna är stort och det sporrar oss ytterligare. Vår produkt passar in den utveckling som för närvarande pågår inom telekommarknaden och som innebär en strävan att driva på behovet av större surfmängder genom att erbjuda konsumenterna ett utökat tjänsteutbud.” kommenterar Björn Westerholm, VD.

Q2        Q2       jan-juni   jan-juni   Helår 2014
2015 2014 2015 2014
Nettoomsättning, Kkr 49 441 140 897 1 334
Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg
Eget kapital per aktie, kr 4,9 8,7 4,9 8,7 9,2
Soliditet, % 89,6 89,8 89,6 89,8 84,5
Medelantal anställda 14 12 14 12 13

.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta
Björn Westerholm, VD
E-mail: bjorn.westerholm@myfc.se
Telefon: +46 706 56 20 07

Om myFC
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar energilösningar med bränslecellsteknologi. Företagets första produkt myFC PowerTrekk är en hybridladdare för små elektriska apparater som drivs på vanligt vatten. myFC grundades 2005 och är ett svenskt företag med huvudkontor I Stockholm som i maj 2014 noterades på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. För mer information, besök www.myfcpower.com

Taggar: